Aquest any 2017 ATRA estrena “Let’s Chat! Parlem de drogues i més”, un nou programa de prevenció que ofereix serveis de sensibilització, orientació i assessorament sobre el consum de drogues, les noves conductes addictives, la salut mental i els comportaments de risc. És gratuït i està dirigit a joves i adolescents del territori de Barcelona, amb edats compreses entre els 12 i els 25 anys, i també a les seves famílies.

“Let’s Chat!” disposa de tres tipus de serveis: un servei d’assessoria per a adolescents i joves, un servei d’assessorament i suport familiar, i un innovador servei d’assistència a joves a través de WhatsApp. El WhatsApp és un canal de comunicació habitual entre els joves, que permetrà apropar-se a aquest col·lectiu i atendre els seus dubtes i demandes de manera ràpida i confidencial.

“Let’s Chat!” compta amb el suport del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del 0,7% de l’IRPF destinat a programes que duen a terme entitats socials i organitzacions no governamentals. I pretèn, des d’un enfoc comunitari, ser un programa proper als joves i a les seves famílies pel que fa a la prevenció, detecció i atenció en matèria de drogues, conductes addictives i salut mental.

Per a més informació sobre “Let’s Chat!”:
Sandra Ribas: sribas@grupatra.org
Tel.: 932 376 824
Mòb.: 673 974 725