Suma’t a la Caminada de la FDC!

Suma’t a la Caminada de la FDC!

La Federació Catalana de Drogodependències, de la qual les nostres entitats ATRA i ATART formen part, organitza un any més la seva Caminada popular. Aquesta serà la VI edició de la Caminada, una acció que pretén visibilitzar l’esport com a eina preventiva i...
Suma’t a la Caminada de la FDC!

Súmate a la Caminata de la FDC!

La Federació Catalana de Drogodependències, de la cual nuestras entidades ATRA y ATART forman parte, organiza un año más su Caminata popular. Esta será la VI edición de la Caminata, una acción que pretende visibilizar el deporte como herramienta preventiva y...