Torna “On track”, la Caminada de la FCD

Torna “On track”, la Caminada de la FCD

La Federació Catalana de Drogodependències –de la que les nostres entitats ATRA i ATART formen part– recupera la seva famosa Caminada “On track – En el camí”. La Federació organitza la 5a edició de la Caminada amb la intenció de visibilitzar l’esport com a eina...
Torna “On track”, la Caminada de la FCD

Vuelve “On track”, la Caminata de la FCD

La Federació Catalana de Drogodependències –de la que nuestra entidades ATRA y ATART forman parte– recupera su famosa Caminata “On track – En el camí”. La Federación organiza la 5ª edición de la Caminata con la intención de visibilizar el deporte como...