26 de juny, reflexionem sobre drogues i estigma

26 de juny, reflexionem sobre drogues i estigma

Cada 26 de juny es commemora el “Dia internacional de la lluita contra l’ús indegut i el tràfic il·lícit de drogues”. Aquesta jornada ha tingut històricament la voluntat de reforçar l’acció i la cooperació per tal d’assolir una societat lliure del consum de drogues i,...
26 de juny, reflexionem sobre drogues i estigma

26 de junio, reflexionemos sobre drogas y estigma

Cada 26 de junio se conmemora el “Día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas”. Esta jornada ha tenido históricamente la voluntad de reforzar la acción y la cooperación para conseguir una sociedad libre del consumo de drogas y,...