Grup ATRA participa a la XVII Jornada Anual de la FCD

Grup ATRA participa a la XVII Jornada Anual de la FCD

Els dies 18 i 19 de Novembre va tenir lloc la XVII Jornada anual de la Federació Catalana de Drogodependències (FCD), federació de la qual les nostres entitats ATRA i ATART formen part. L’edició d’enguany es va titular “El model d’intervenció per l’acompanyament de...
Grup ATRA participa a la XVII Jornada Anual de la FCD

Grup ATRA participa en la XVII Jornada Anual de la FCD

Los días 18 y 19 de Noviembre tuvo lugar la XVII Jornada anual de la Federació Catalana de Drogodependències (FCD), federación de la cual nuestras entidades ATRA y ATART forman parte. La edición de este año se tituló “El modelo de intervención para el acompañamiento...