II Congrés Internacional de Patologia Dual

II Congrés Internacional de Patologia Dual

El passat dia 6 d’octubre de 2011 varem presentar, en el II Congrés de Patologia Dual celebrat a Barcelona, l’estudi sobre l’avaluació de l’eficàcia de la intervenció a curt, mig i llarg termini del tractament en Comunitat Terapèutica per a persones amb problemes de...
II Congrés Internacional de Patologia Dual

II Congreso Internacional de Patología Dual

El pasado día 6 de octubre de 2011 presentamos, en el II Congreso de Patología Dual celebrado en Barcelona, el estudio sobre la evaluación de la eficacia de la intervención a corto, medio y largo plazo del tratamiento en Comunidad Terapéutica para personas con...