Servei Prelaboral Salut Mental Gràcia

El Servei Prelaboral Salut Mental Gràcia és un servei social orientat a habilitar i capacitar persones amb trastorn mental perquè puguin iniciar un itinerari d’inserció sociolaboral que els permeti integrar-se en un lloc de treball.

Un equip interdisciplinari de professionals treballem per a l’elaboració i el seguiment dels programes i les activitats de rehabilitació, així com per oferir suport i atenció personalitzats als usuaris i les usuàries. Actuem en coordinació amb la Xarxa de Salut Mental, els Serveis Socials i les famílies.

Desenvolupem diferents activitats agrupades en: activitats d’orientació laboral, grups de suport i ajustament personal, tallers de capacitació laboral i activitats per a la inserció comunitària.

Els programes que oferim són:

  • Acolliment a través de la vinculació, l’adaptació i l’avaluació de la persona usuària al servei.
  • Atenció individual per mitjà de tutories que permetin acompanyar i donar suport en el procés d’inserció laboral i l’ajustament personal.
  • Inserció sociocomunitària que fomenti l’ús dels recursos de la comunitat i les relacions socials fora de l’entorn protegit.
  • Activitats en grup relacionades amb l’orientació laboral, la capacitació i l’ajustament personal a l’entorn laboral.
  • Suport familiar durant el procés de capacitació i inserció laboral a través d’entrevistes.

Informació i contacte

Entrada

Sala d'espera

Sala de treball

Aula d'informàtica

Aula d'informàtica

Taller de fusteria

Taller de fusteria

L'equip