1. Lloc de treball:
 • Necessitem: Monitor/a Llar Residència Salut Mental.
 • Entitat: UTE ATRA – ATART Salut Mental Gràcia / Grup ATRA.
 • Horari: De 21 h a 8 h o de 22 h a 9h de dilluns a diumenge.

Setmana llarga: dilluns, dimarts, dissabte i diumenge

Setmana curta: dimecres, dijous i divendres.

 • Jornada: jornada completa.
 • Ubicació:Barcelona
 • Temporalitat: Del 3 de Juny al 12 de Julio. Possibilitat d’allargar període.
 • Característiques del servei: La Llar Residència és un servei d’atenció psicosocial de caràcter residencial adreçat a persones amb trastorn mental sever i amb risc d’exclusió social. Un equip multidisciplinari de professionals ofereix atenció continuada a les persones residents i suport a les seves famílies; contribuint a que adquireixin més autonomia personal i social, augmentin la seva autoestima i millorin la seva qualitat de vida.

 

 1. Titulació: Altres titulacions relacionades amb l’àmbit social o de la salut.

 

 1. Descripció:

Funcions:

Atenció directa:

 • Supervisió del temps de lleure de les persones usuàries poc abans de finalitzar el dia.
 • Atenció a les persones usuàries que ho requereixin: escolta activa, suport educatiu, mediació.
 • Supervisió i control de la presa de medicació.
 • Entrega de tabac i preparació del tabac pel dia següent.
 • Ajuda en la preparació de l’esmorzar i finalització del sopar.
 • Supervisió de dutxes.
 • Supervisió en les tasques prèvies a anar a dormir: rentar dents, posar pijama…
 • Garantir una bona higiene de la son.
 • Rondes periòdiques al llarg de la nit per detectar incidències i oferir ajuda a qui ho requereixi.

 

Tasques administratives:

 • Lectura del “Registre Diari” i del “Registre de Comunicats”. Documents interns llar.
 • Arxivar documentació del dia.
 • Preparar la documentació necessària per l’endemà.
 • Supervisar i preparar la mediació.
 • Sol·licitar al càtering els menús necessaris per al dia següent.
 • Gestionar la Caixa de la llar i la Caixa dels diners de butxaca de les persones residents.
 • Preparar assignacions diàries i extres.
 • Fer el seguiment del programa de tractament individual de les persones usuàries assignades.
 • Assistència i participació a les reunions d’equip (Horari 14:30 h a 16:30 h).
 • Control temperatures aigües.
 • Mantenir el despatx de l’equip net i endreçat.

 

Requisits:

 • Titulació Altres titulacions relacionades amb l’àmbit social o de la salut.
 • Formació en Salut Mental.
 • Experiència en Salut Mental.
 • Experiència en programació i dinamització d’activitats de lleure.
 • Competències requerides:
 • Planificació i organització.
 • Treball en equip i cooperació.
 • Iniciativa, empatia i habilitats socials.
 • Facilitat pel maneig de grups.
 • Compromís amb l’organització.
 • Flexibilitat horària i gestió del canvi.

 

Salari:  1.625,51Brut/mensuals x 12 pagues + plus festiu+ plus nit

 1. Contacte:

Persones interessades enviar CV a: Meritxell Alcaraz

Correu electrònic: dir.llargracia@smgracia.org

Grup ATRA garanteix un entorn de treball just, segur, respectuós i productiu a totes les persones. Per aquest motiu, compleix amb el que es disposa en la legislació per a la igualtat efectiva de dones i homes que resulti d’aplicació (actualment, Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i/o Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març).

   He llegit i accepto la política de protecció de dades.

  Informació obligatòria