Els programes de salut mental Actua, Actua Jove i Actua Dona han desenvolupat Apptu@, una aplicació per a mòbil innovadora, interactiva i propera que permet mantenir un contacte més continu, pròxim i estret entre persones usuàries, professionals i voluntariat dels diferents programes. Aquesta aplicació és a la vegada una eina de sensibilització social que pretén millorar el coneixement sobre el col·lectiu de salut mental i oferir informació d’interès per a tota la ciutadania.

L’Actua, l’Actua Jove i l’Actua Dona són programes comunitaris, integradors i d’atenció centrada en la persona que ofereixen suport a la vida autònoma a persones amb problemàtica derivada del trastorn mental i a dones que alhora també han patit o pateixen violència masclista. L’aplicació Apptu@ potencia la interrelació i el contacte social entre les persones beneficiàries i les persones voluntàries, així com un treball individual de més proximitat.  En paraules de Yolanda Guasch, coordinadora dels programes, “Apptu@ vol, en última instància, connectar la persona amb el seu entorn i amb la societat i interactuar-hi a temps real”.

Apptu@ és una app inclusiva, intuïtiva i fàcil d’utilitzar, pensada per interactuar d’una manera activa i propera. Íntegrament dissenyada i desenvolupada per l’equip del programa, compta amb la col·laboració i participació de les persones usuàries i voluntàries, per donar resposta a les seves necessitats, essent pràctica i funcional.

Així doncs, ofereix informació general de l’entitat i dels nostres programes i serveis; una entrada privatitzada i un perfil personalitzat; contacte immediat amb els serveis d’emergències (urgències mèdiques, atenció a la violència masclista, bombers, etc.); propostes d’activitats del territori i de l’entitat; informació i accions a desenvolupar per aconseguir una societat més sostenible; formació i participació en voluntariat i molt més. Apptu@ és una app que ens ajuda a acostar-nos en temps complexos que ens obliguen  a mantenir la distància física, sempre des de la màxima confidencialitat.

L’aplicació compta amb una part pública i una part privada. D’una banda, la part pública té la intenció d’arribar a tota la ciutadania: persones del col·lectiu de salut mental, professionals de la salut i del sector social, persones interessades en el voluntariat, familiars, estudiants, joves, administracions col·laboradores, etc. L’app els permet conèixer els programes Actua i el Grup ATRA, així com els diferents serveis i recursos que formen l’entitat; potencia el voluntariat inclusiu i el treball en xarxa; apropa l’entorn i la seva actualitat a les persones usuàries i ens ofereix l’oportunitat de poder formar-les i acompanyar-les en el descobriment de noves eines digitals. Però, fonamentalment, dona visibilitat a les persones dels col·lectius que atenem, trenca estereotips i treballa per pal·liar l’estigma. D’altra banda, la part privada de l’aplicació permet poder treballar acords i objectius de manera individual amb les persones usuàries del programa, realitzant un seguiment més directe i continu en el temps i fent-les partícips del projecte comú que és l’Actua.

Apptu@ està disponible a la plataforma Google Play  per a mòbils Android i a App Store per a dispositius iPhone.

Us donem la benvinguda a l’Apptu@!