Grup ATRA gestionem des de l’any 2014 el Servei Prelaboral Salut Mental Gràcia. Un recurs de la cartera de serveis socials que té l’objectiu de donar suport i capacitar persones amb problemes de salut mental perquè puguin iniciar o reprendre un itinerari d’inserció sociolaboral que els permeti integrar-se en un lloc de treball.

Al servei, ubicat barri de Gràcia de Barcelona, treballem l’orientació i capacitació laboral, el desenvolupament personal i la inserció laboral i comunitària. Un equip interdisciplinari de professionals ofereix atenció individualitzada, flexible i propera des del primer dia i durant tot el procés, actuant en coordinació amb la Xarxa de Salut Mental, els Serveis Socials i les famílies.

Salut Mental AMMFEINA, federativa del sector de la inclusió social i laboral en salut mental de la qual som membres, va organitzar ahir un acte per posar en valor els Serveis Prelaborals (SPL). La jornada, que s’emmarcava en els 20 anys transcorreguts des de la posada en marxa d’aquests serveis, va comptar amb la participació del conseller de Drets Socials, Carles Campuzano i l’alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret.

Campuzano va assenyalar la importància de recursos com el Servei Prelaboral que promouen l’accés al treball de persones amb trastorns de salut mental, ressaltant el “paper central de la feina en termes d’independència, dignitat i llibertat” de i per a les persones. L’alcaldessa, per la seva banda, va destacar el Servei Prelaboral com un exemple de la importància de les aliances público-privades que, va dir, “són la base de l’impuls de projectes que permeten millorar la vida de les persones”. En la mateixa línia, el conseller va afirmar: “El tercer sector no és només un proveïdor de serveis públics, sinó que és un aliat exigent en la demanda del reconeixement de drets de les persones”.

Necessitat de col·laboració entre departaments

Actualment hi ha 46 establiments de Serveis Prelaborals a tota Catalunya, que són gestionats per 35 entitats socials i que tenen una capacitat de fins a 1.432 places. En aquest sentit el conseller va reconèixer la necessitat de “créixer en oferta” i que el Govern de la Generalitat faci un “major esforç” en polítiques en l’àmbit comunitari, en referència a la necessitat de la col·laboració interdepartamental per assolir millores.

En particular, el conseller va fer referència a la necessitat de treballar de la mà del departament d’Empresa i Treball, atès que una de les principals reivindicacions del sector és el desplegament de l’article 18 de l’ordre que regula els Serveis Prelaborals i que contempla la possibilitat que les persones usuàries puguin fer pràctiques en empreses.

Orígens del servei

Els orígens dels SPL a Catalunya es poden situar a finals del 2002, quan l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials –amb el concurs del Servei Català de la Salut (CatSalut)– va iniciar una experiència pilot amb diferents entitats del sector de la salut mental de Catalunya per tal de facilitar a les persones amb trastorn mental la seva incorporació al món laboral.

Els successius documents marc (2002 i 2006) van permetre donar cobertura a aquestes experiències i van permetre la inclusió dels Serveis Prelaborals a la Cartera de Serveis Socials l’any 2008 i 2010 (Decret 151/2008 i posterior Decret 142/2010). L’any 2015 es va publicar l’Ordre BSF/176/2015 que el regula i estableix el seu regim jurídic.