Comunitat Terapèutica La Coma

És un servei especialitzat en l’atenció i el tractament a persones amb conducta addictiva de llarga evolució. Majoritàriament drogodependents amb antecedents dilatats d’abús en el consum de substàncies, que requereixen d’una intervenció multifactorial.

Fundada fa més de 35 anys i ubicada al Bages, La Coma és un recurs semiurbà de tractament comunitari on atenem les persones usuàries mitjançant un equip format per professionals de la salut i l’educació (educadors i educadores socials, treballadors i treballadores socials, monitors i monitores, psicòlegs i psicòlogues, psicoterapeutes, psiquiatres, infermers i infermeres, i art-terapeutes), amb àmplia experiència en el camp de les addiccions i en constant reciclatge formatiu.

Les activitats terapèutiques i educatives de la C.T. s’orienten al canvi d’hàbits i a l’adquisició de noves pautes de comportament, dirigides a la millora de l’autonomia personal, i la inclusió i l’adaptació social de les persones ateses. Les més destacades del tractament són:

 • Socioteràpia
 • Psicoteràpia individual i grupal
 • Prevenció de recaigudes
 • Habilitats Socials
 • Tutories individuals i grupals
 • Laborteràpia
 • Ergoteràpia
 • Seguiment mèdic
 • Educació per a la salut
 • Activitats d’oci i temps lliure
 • Artteràpia
 • Musicoteràpia
 • Teatre terapèutic
 • Ioga-teràpia
 • Gestió del temps lliure
 • Autoadministració i gestió econòmica
 • Activitats esportives

La Coma està acreditada com a centre sociosanitari per la Generalitat de Catalunya. Pertany a la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències de la Generalitat de Catalunya i forma part de la Coordinadora de Comunitats Terapèutiques, Pisos de Reinserció i Centres de Dia per a Drogodependents de Catalunya.

El 13 de gener de 2015, la Comunitat Terapèutica La Coma va rebre el premi Lundbeck España a l’excel·lència en qualitat en Salut Mental i addiccions atorgat per la Fundació Avedis Donavedian.

Pots descargar aquí la Carta de Serveis del recurs.