Comunidad Terapéutica La Coma

La Comunitat Terapèutica La Coma, ubicada al Bages, és un servei especialitzat d’atenció i tractament a persones amb conducta addictiva de llarga evolució. Majoritàriament drogodependents amb antecedents dilatats d’abús en el consum de substàncies, que requereixen d’una intervenció multifactorial.

Fundada fa més de 30 anys, La Coma és un recurs semiurbà de tractament comunitari on atenem a les persones usuàries mitjançant un equip format per professionals de la salut i l’educació (educadors i educadores socials, treballadors i treballadores socials, monitors i monitores, psicòlegs i psicòlogues, piscoterapeutes, psiquiatres, infermers i infermeres, i arterapèutes), amb àmplia experiència en el camp de les addiccions i en constant reciclatge formatiu.

Les activitats terapèutiques i educatives de la C.T. s’orienten al canvi d’hàbits i a l’adquisició de noves pautes de comportament, dirigides a la millora de l’autonomia personal, i la inclusió i l’adaptació social de les persones ateses. Les més destacades del tractament són:

 
 •  Socioteràpia
 • Psicoteràpia individual i grupal
 • Prevenció de recaigudes
 • Habilitats Socials
 • Tutories individuals i grupals
 • Laborteràpia
 • Ergoteràpia
 • Seguiment mèdic
 • Educació per a la salut
 • Activitats d’oci i temps lliure
 • Art-teràpia
 • Teatre terapèutic
 • Ioga-teràpia
 • Gestió del temps lliure
 • Autoadministració i gestió econòmica
 • Activitats esportives

 

 

 

 

 

 

 

La Coma, està acreditada com a centre sociosanitari per la Generalitat de Catalunya. Pertany a la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències de la Generalitat de Catalunya i forma part de la Coordinadora de Comunitats Terapèutiques, Pisos de Reinserció i Centres de Dia per a Drogodependents de Catalunya.

El 13 de gener de 2015, la Comunitat Terapèutica La Coma va rebre el premi Lundbeck España a l’excel·lència en qualitat en Salut Mental i addiccions atorgat per la Fundació Avedis Donavedian.