Grup ATRA ens sumem a la campanya #SéParteDeLaSolución, impulsada per UNAD, la Xarxa d’Atenció a les Addicions, amb motiu del Dia Internacional de la Lluita contra l’ús indegut i el tràfic il·lícit de drogues, que se celebra cada 26 de juny, amb l’objectiu de desafiar els mites associats a la reducció de danys en el consum de drogues.

La campanya #SéParteDeLaSolución pretén conscienciar com les estratègies de reducció de danys contribueixen positivament a la salut de la societat, ja que prevenen infeccions de transmissió sexual o sobredosi, lluny de fomentar el consum de drogues.

Amb aquesta acció, Grup ATRA, membre de la xarxa UNAD, posem novament el focus en les persones que consumeixen substàncies i en la defensa dels seus drets. A més, posem sobre la taula el nostre compromís amb la reducció de danys i recordem que tenim en marxa el projecte REDAN-ATART a la zona Est de Girona, el Centre de Dia SPAI i, des de la Fundació Àmbit Prevenció  -una de les entitats que conformen el Grup- es gestiona el CRD Robadors del barri del Raval, a Barcelona.

UNAD també recorda que recentment la Comissió d’Estupefaents de l’ONU ha realitzat un canvi davant l’abordatge del consum de substàncies i les addiccions, que reconeix per primera vegada el paper de la reducció de danys dins de les respostes públiques efectives. Això comprèn programes com l’intercanvi de xeringues, les teràpies de manteniment amb substàncies antagonistes com ara la metadona o el tractament de sobredosi amb naloxona.

Amb el hashtag #SéParteDeLaSolución la campanya es difondrà a través de les xarxes socials fina a finals de juny fent servir un plantejament i llenguatge adaptats a la realitat digital amb l’objectiu d’apropar-se al públic a qui va dirigida. La campanya es completa amb la publicació d’un manifest que s’enviarà als principals partits polítics i institucions del país.