Servei Integral per a les Conductes Addictives (SPAI)

L’SPAI és un recurs municipal, educatiu i terapèutic, d’estada diürna i continuada, que engloba diferents programes integrals i integrats per a la prevenció, l’atenció i el tractament de la conducta addictiva i per a la reducció de riscos en les persones afectades pel consum de drogues.

Oferim tot tipus d’informació, assessorament, tractament i seguiment continuat a les persones que presenten problemàtica de conducta addictiva i a les seves famílies. Els programes que realitzem al Centre de Dia SPAI, ubicat al Prat de Llobregat, són una peça clau en el tractament de les drogodependències i altres addiccions:

El Centre de Dia SPAI pertany a la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències de la Generalitat de Catalunya i forma part de la Coordinadora de Comunitats Terapèutiques, Pisos de Reinserció i Centres de Dia per a Drogodependents de Catalunya i d’ASECEDI –  Asociación de Entidades de Centros de Día.

 

Informació i contacte

Assessorament i informació sobre conductes addictives
Tractament i seguiment continuat de persones amb conducta addictiva o amb patologia dual
Orientació i atenció a joves i adolescents sobre temes relacionats amb el consum de drogues
Orientació i atenció a les famílies de persones amb problemes d'addicció
Programa de reducció de danys associats a les addiccions
Atenció individualitzada i grups terapèutics
Programa d'inserció formatiu i laboral