Club Social Garraf

 

 

 

 

Informació i contacte

És un servei sòcio-comunitari, ubicat a Vilanova i la Geltrú, dirigit a persones majors d’edat amb diagnòstic de trastorn mental. Pretén fomentar les relacions socials, potenciar l’autonomia i promoure la participació a l’entorn comunitari, a través de la realització de diverses activitats d’oci i de lleure.

Comptem amb una programació dinàmica i variada d’activitats: artístiques, esportives, d’estimulació cognitiva, culturals i de participació en la comunitat. Realitzem:

  • Activitats internes (taller de teatre, arts plàstiques, vídeo-fòrum, habilitats socials, etc.).
  • Activitats externes a la comunitat (futbol sala, grup de dones, senderisme, sortides d’oci, vacances anuals, etc.).
  • Activitats autogestionades (assemblees, sortides culturals, concerts, Apropa Cultura, etc.).

La programació varia mensualment i ens coordinem amb la resta de la xarxa social i sanitària per tal de treballar conjuntament per a la recuperació de la persona i per a la seva plena inserció a la comunitat com a ciutadana.

El Club Social pot atendre fins a 70 persones usuàries de la comarca del Garraf i el formem un equip de professionals que dóna suport en la consecució dels objectius individualitzats de cada persona: un coordinador o coordinadora del servei, un educador o educadora, dos monitors o monitores i dos talleristes. També comptem amb persones voluntàries per complementar les activitats, de manera que aquestes puguin ser el màxim d’inclusives.

Realitzem també una tasca de sensibilització i de visibilització per tal de trencar amb els estigmes associats a les persones amb alguna experiència de trastorn mental, ja sigui realitzant xerrades, debats ciutadans, dinars populars o exposant a la comunitat els treballs realitzats al Club. Sovint a través de les plataformes on formem part, com són la Taula de la Salut Mental del Garraf o la Mesa d’Entitats Socials de Vilanova i la Geltrú. A més, el Club Social pertany a la cartera de serveis del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i, per tant, els serveis que oferim són gratuïts.