Avui, coincidint amb el Dia Internacional de la Sensibilització sobre la Sobredosi, el Departament de Salut ha publicat l’Informe de l’indicador de mortalitat: reaccions agudes a substàncies psicoactives (RASUPSI). Any 2019. I entre les dades que recull indica que a la gran majoria de casos de persones mortes per una sobredosi no hi havia signes d’injecció.

 Els hàbits de consum han canviat des dels anys 90 i actualment la substància principal que provoca sobredosis mortals és la cocaïna, seguida pels opiacis, els hipnosedants i l’alcohol.

Per reaccions agudes a les substàncies psicoactives (RASUPSI) moren més homes que dones, i el grup d’edat més nombrós és el que va entre els 40 i els 49 anys. A més, la gran majoria mor a casa (el 70%).

Grup ATRA forma part del Programa de prevenció de sobredosis de Catalunya, que es va començar a desplegar el 2008 a la majoria de centres de la  Xarxa d’Atenció a les Drogodependències.