L’1 de desembre es commemora el Dia Mundial de la Sida, una jornada per recordar i donar suport a totes les persones que d’una manera o d’una altra s’han vist afectades pel VIH.

Fa més de quaranta anys que es van diagnosticar els primers casos d’una pandèmia que ha provocat fins ara la infecció de 84 milions de persones arreu del món. A Catalunya, actualment hi ha al voltant de 33.000 persones que viuen amb el VIH.

Cada any, la Subdirecció General d’Addiccions, VIH, ITS i Hepatitis Víriques se suma a aquesta diada per fomentar la conscienciació de la societat i implicar-la en la resposta enfront del VIH, fent difusió de les estratègies que estan a l’abast de la població i també elaborant un comunicat conjunt al qual s’adhereixen més de 130 entitats públiques i privades que adquireixen un compromís laboral i professional per fomentar i mantenir el respecte i la no discriminació de les persones que viuen amb el VIH/sida.

Grup ATRA, a través de les seves entitats ATRA i ATART, ens sumem un any més al mencionat manifest conjunt:

Amb el pas dels anys, els avenços científics i la implementació d’estratègies de prevenció biomèdiques, estructurals i conductuals han contribuït a una reducció del nombre de noves infeccions pel VIH. La millora en els tractaments ha facilitat que aquesta infecció esdevingui una patologia crònica i que si el virus esdevé indetectable no sigui transmissible, plantejant nous reptes que necessiten de noves respostes i de la renovació de les ja existents.

Actualment, les persones amb VIH viuen tants anys com aquelles que no el tenen però presenten necessitats mèdiques i socials específiques que es veuen agreujades per un estigma i discriminació latents en la societat, que afecten el seu benestar i poden impedir l’adopció de mesures preventives.

Depèn de tots i totes nosaltres la creació d’un entorn en què puguem gaudir d’una salut plena. El Pacte social contra la discriminació i l’estigma de les persones amb VIH a Catalunya és l’instrument que ens ha de permetre fer efectiu el compromís social pel respecte a la diversitat, l’educació integral i la inclusió de totes les persones en una societat lliure de prejudicis.

Conscients dels reptes que encara tenim i de la importància del treball conjunt per donar-hi respostes, Catalunya implementa el Pla d’acció enfront del VIH i altres ITS 2021-2030, full de ruta liderat per la Subdirecció General d’Addiccions, VIH, ITS i Hepatitis Víriques, que recull les propostes de les entitats comunitàries, del món professional, de la ciutadania i de les administracions catalanes per tal de reduir el nombre d’infeccions, garantir una atenció integral de qualitat i crear un entorn social sense serofòbia, amb una mirada transversal de perspectiva de gènere.

Sabem on volem arribar i tenim les eines per fer-ho. En aquest Dia Mundial reforcem el nostre compromís perquè, tal i com fixa l’OMS, sigui possible eliminar el VIH com a amenaça per a la salut pública l’any 2030.