8 de març és el Dia Internacional de la Dona Treballadora i una jornada de mobilització i reivindicació que serveix per denunciar el sexisme i les desigualtats que encara a dia d’avui hi ha entre homes i dones. Som conscients de les fites aconseguides, gràcies sobretot a la lluita feminista, però hem de seguir posant el focus en les realitats injustes que viuen les dones pel fet de ser dones, i hem de seguir donant les passes necessàries per erradicar-les. 

 En la campanya del 8M 2024, a Grup ATRA hem centrat la mirada en l’àmbit laboral i professional, part essencial de la vida de les persones i un espai on també es reprodueixen les mateixes estructures patriarcals que en l’àmbit privat, social o cultural. A partir de diferents testimonis de professionals, usuàries i col·laboradores de diversos serveis i programes de l’entitat, dones amb càrrecs diferents i edats diverses, hem fet un recull de situacions o fets que les han fet sentir discriminades per ser dones en algun moment de la seva vida laboral: mansplaining, menyspreu, sexualització o pressió estètica en són alguns dels citats. Per això parlem clar: #alafeinaPlenaIgualtat.

 Moltes d’aquestes dones també han fet un procés de presa de consciència i han après a detectar les senyals masclistes; les línies vermelles es posen abans. Per això tenim molt clar que ja no es pot recular ni un mil·límetre en matèria d’igualtat i diem prou al masclisme i la violència també en l’àmbit laboral.

 Precisament la campanya de l’Ajuntament de Barcelona se centra aquest any en la lluita contra la segregació vertical que impedeix a moltes dones accedir a càrrecs de responsabilitat. En aquesta campanya es recorda que el sostre de vidre també està estretament vinculat a la feminització de les cures, la feminització de la pobresa, les violències masclistes i els problemes de salut mental i emocional.

 A Grup ATRA parlem clar i treballem per garantir la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones. 

El masclisme a la feina, en xifres

 Protocol d’actuació per a la prevenció de l’assetjament

A Grup ATRA disposem d’un protocol per evitar que es produeixin situacions d’assetjament sexual i donar curs a les denúncies o reclamacions que es poguessin produir derivades d’aquestes situacions.

 

Relats feministes, el poder de les paraules

Al Servei Prelaboral Salut Mental Gràcia van realitzar diferents activitats durant tota la jornada, fent participar primer les persones usuàries per contextualitzar i començar a treballar els estereotips de gènere, van visionar dos curts i van debatre el vídeo de la campanya del Ministeri d’Igualtat d’enguany i van reflexionar entorn a 8 cites feministes de 8 escriptores de diferents generacions i cultures. 

Una de les accions destacades va ser la lectura i entrega de premis del concurs de microrelats: 

Primer premi: El lobo
Autor: Marc Galcerà

Segon premi: 49 Setmanes
Autor: Andreu Nicolau

Tercer premi: Papás y mamás
Autora: Júlia García