A finals de desembre Grup ATRA vam participar a la presentació dels avançaments del projecte “Walk Your Power” coordinat per la UNAD, la Red de Atención a las Adicciones. Aquesta iniciativa té com a objectiu identificar la realitat social de la població jove i generar un model preventiu integral en el qual les persones beneficiàries tinguin un rol central i actiu.

A “Walk Your Power” participem tres entitats membres d’UNAD ‒l’Associació Punto Omega de Madrid, la Fundació Canaria Yrichen i Grup ATRA, des de la nostra àrea de joves i famílies‒ i amb aquest projecte volem posar en relleu la importància de la prevenció comunitària i de la participació activa dels i les joves com a agents de canvi.

Durant la inauguració de la sessió, el president d’UNAD, Luciano Poyato, va reivindicar un enfocament de les polítiques de drogues “centrat en la reducció de la demanda” i no tant en la reducció de l’oferta per a “no oblidar la cultura preventiva” en temps de crisi com l’actual. “Gràcies a les bones pràctiques i a l’intercanvi de coneixement podran donar-se nous passos en l’àmbit de la prevenció”, ha defensat Poyato a l’hora d’afirmar que amb ‘Walk your Power’ “hem pogut acostar-nos a la gestació d’un model de prevenció comunitari”.

En aquesta línia, la coordinadora de la comissió de Prevenció d’UNAD, Eider Hormaetxea, va definir el projecte com una oportunitat per a “donar-li la volta a les necessitats existents en matèria de prevenció i fugir dels formats encotillats” gràcies al seu enfocament “comunitari, participatiu i amb perspectiva de gènere on adolescents i joves són l’eix central del projecte”.

Pel que fa a la metodologia, el projecte ha desenvolupat pilotatges a Madrid, Catalunya i Canàries per a contrastar l’efectivitat del model comunitari. Sara Vega, Natàlia Nogueira i Patricia Bravo, tècniques de programes d’Associació Punt Omega, Grup ATRA i Fundació Yrichen respectivament, van explicar l’execució de ‘Walk Your Power’, des de la captació dels joves participants, fins a l’anàlisi i el mapatge de la informació sobre les addiccions en l’entorn. Aquest procés ha suposat la realització de 54 entrevistes a agents clau i la intervenció de 83 joves en grups focals per a, ja en la segona fase del projecte, realitzar diverses accions preventives en els seus entorns.

Podeu recuperar la presentació “Walk Your Power. Prevención en comunidad desde la perspectiva de género” aquí: