El passat 14 de gener vàrem celebrar la VIII Jornada anual del Grup ATRA amb la participació de tots els professionals del Grup. Com ja és habitual, es valoren els objectius de l’any i es va informar sobre els nous objectius i reptes per encarar el 2013. Es van presentar comunicacions lliures dels diferents serveis: programa de socialització de la C.T. La Coma, memòria audiovisual del Club Social del Garraf, aplicació del sociograma a la C.T. Can Serra, inserció social de les persones amb malaltia mental de la Llar Residència Pàdua i Pisos de Salut Mental i, efectes de la situació socio-econòmica actual en la reinserció dels usuaris del Pis de Reinserció Ègara. També, es va organitzar una Taula rodona “el professional com a model de transmissió de conductes i valors” en la que es va debatre i reflexionar sobre el paper, les actituds i els valors dels professionals en la re-educació de les conductes dels residents. Com a clausura de la Jornada, es va exposar la ponència “la força de la innovació social” a càrrec del Sr. Josep M. Miró, director d’estratègies i innovació de l’Ajuntament de Barcelona, que va posar l’accent en la importància de mostrar a la societat que, les entitats del tercer sector social generem valor social i econòmic.