El dia 24 de novembre de 2011 es va celebrar la 7a Jornada de la Federació Catalana de Drogodependències (FCD) al Museu Marítim de Barcelona, sota el lema: Crisi econòmica, drogues i cohesió social. El valor de la xarxa (XAD), el que no hauriem de posar en risc.

La jornada va reunir un gran nombre de persones interessades en l’àmbit de les drogodependències: professionals, voluntaris, polítics i societat en general.

A la jornada hi van participar experts que varen tractar el tema des d’una perspectiva històrica fins a un anàlisi de la situació actual.

Finalment, la FCD va presentar unes conclusions i propostes per afrontar i reforçar la integritat de les actuacions i ajustar-les al nou context, als nous problemes i realitats, contemplant tots els àmbits d’intervenció.