1. Lloc de Treball:

 • Necessitem: Dos professionals per treballar en l’àmbit de la prevenció de conductes potencialment addictives amb joves i famílies. Busquem dues persones amb titulació universitària de Llicenciatura o Grau en Psicologia, amb formació i experiència en el treball amb famílies i en l’àmbit de la prevenció de conductes relacionades amb l’ús de drogues i entorns digitals.
 • Entitat: ATART / Grup ATRA.
 • Horari: De dilluns a divendres.
 • Jornada: 1 professional a 20 hores/setmana i 1 professional a 19 hores/setmana.
 • Ubicació: Girona.
 • Temporalitat: De setembre a desembre de 2023.
 • Incorporació: Setembre 2023.

2. Titulació: Llicenciatura o grau en Psicologia. Es valorarà màster o postgrau en addiccions i/o en teràpia familiar.

3. Descripció:

Funcions:

 • Atenció i assessorament a joves i famílies.
 • Realització de grups terapèutics
 • Activitats formatives per a professionals.
 • Realització d’activitats preventives comunitàries.
 • Gestió de xarxes i eines digitals del programa.
 • Coordinació amb la xarxa formal i no formal del territori d’actuació.
 • Reunions periòdiques amb la coordinació d’àrea.
 • Realització d’informes i memòries del programa.

Requisits:

 • Titulació requerida: Indispensable Llicenciatura o Grau en Psicologia
 • Experiència mínima de 2 anys en l’àmbit de prevenció de conductes addictives, joventut i abordatge familiar.
 • Formació en perspectiva de gènere.
 • Domini de les eines digitals i les xarxes socials.
 • Coneixements en la gestió de grups.
 • Competències requerides:
  • Iniciativa, planificació i organització.
  • Treball en equip i cooperació.
  • Autoconfiança i empatia.
  • Compromís amb l’organització.
  • Flexibilitat i gestió del canvi.
  • Aprenentatge i utilització de coneixements.

Salari:

 • Per 19h setmanals 975,01€ Bruts/mensuals x 12 pagues
 • Per 20h setmanals 1.026,33€ Bruts/mensuals x 12 pagues

 

Grup ATRA vetlla per un entorn de treball just, segur i respectuós per a totes les persones. Per aquest motiu, compleix amb el que es disposa en la legislació per a la igualtat efectiva de dones i homes que resulti d’aplicació (actualment, Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i/o Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març).  He llegit i accepto la política de protecció de dades.

  Informació obligatòria