1. Lloc de Treball:

 • Necessitem: Professional amb titulació universitària de llicenciatura/Grau en Psicologia amb coneixements de promoció de la Salut en general: afectivitat i sexualitat, gènere i diversitat sexual i prevenció de les violències masclistes entre el col·lectiu jove per treballar a centres educatius de Vilanova i la Geltrú.
 • Entitat: ATRA Associació / Grup ATRA.
 • Horari: De dilluns a divendres pel matí i un dijous a la tarda.
 • Jornada: Variable 10h setmanals
 • Ubicació: Vilanova i la Geltrú
 • Temporalitat: Incorporació immediata. Contracte indefinit.
 • Característiques del servei: El programa d’educació afectiva i sexual, de prevenció de la violència masclista i d’assessoria afectivosexual té com a prioritat l’atenció i l’acompanyament als joves en el seu procés de creixement, per tal d’afavorir la vivència d’unes relacions afectives positives i responsables. Està dirigit a joves d’edats entre els 12 i els 20 anys, i es treballa a nivell grupal, individual i comunitari.

2. Titulació: Llicenciatura o grau en Psicologia.

3. Descripció:

Funcions:

 • Fonamentalment la seva tasca serà la realització de tallers als diferents centres educatius.
 • Atenció directa amb joves a l’assessoria de salut.

Requisits:

 • Titulació requerida: Llicenciatura o grau en Psicologia
 • Experiència mínima de 3 anys en l’àmbit de joventut, afectivitat i sexualitat, gènere i diversitat sexual i prevenció de les violències masclistes entre el col·lectiu jove.
 • Formació específica en aquests àmbits.
 • Domini del Català i Castellà parlat i escrit.
 • Preferiblement zona de Garraf.
 • Competències requerides:
  • Iniciativa, planificació i organització de la intervenció i de l’atenció directa i indirecta.
  • Capacitat de treball en equip i cooperació.
  • Autoconfiança.
  • Compromís amb l’organització.
  • Flexibilitat i gestió del canvi.

Salari: 513,19 Brut/mensuals x 12 pagues

 

Grup ATRA vetlla per un entorn de treball just, segur i respectuós per a totes les persones. Per aquest motiu, compleix amb el que es disposa en la legislació per a la igualtat efectiva de dones i homes que resulti d’aplicació (actualment, Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i/o Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març).  He llegit i accepto la política de protecció de dades.

  Informació obligatòria