1. Lloc de Treball:

 • Necessitem: Professional per treballar en l’àmbit de la prevenció de conductes potencialment addictives amb joves i famílies. Busquem una persona amb titulació universitària de Llicenciatura/Grau en Psicologia, amb formació i experiència en el treball amb adolescents, joves i famílies en l’àmbit de la prevenció de conductes relacionades amb l’ús de drogues i entorns digitals i promoció de la salut emocional i psicològica.
 • Entitat: ATRA
 • Horari: De dilluns a divendres i caps de setmana puntuals segons programació d’activitats.
 • Jornada: 27 hores setmanals
 • Lloc: Barcelona i província
 • Incorporació: immediata

2. Titulació: Llicenciatura o grau en Psicologia.

3. Descripció:

Funcions:

 • Atenció i assessorament a joves i famílies.
 • Activitats formatives per a professionals.
 • Realització d’activitats preventives en entorns formals i no formals per a persones joves i les seves famílies.
 • Activitats grupals per joves i famílies.
 • Disseny de contingut preventiu per les xarxes socials del programa.
 • Coordinació amb la xarxa formal i no formal del territori d’actuació.
 • Reunions periòdiques amb la coordinació d’àrea.

Requisits:

 • Grau/Llicenciatura en Psicologia
 • Màster o postgrau en drogodependències i addiccions sense substància.
 • Es valorarà formació en perspectiva de gènere.
 • Experiència mínima de 2 anys en l’àmbit de prevenció de conductes addictives.
 • Domini de les eines digitals i les xarxes socials.
 • Residència a Barcelona
 • Carnet de conduir i vehicle propi.
 • Realització d’informes i memòries del programa.

Salari1385,61€/€/bruts x 12 pagues

 

Grup ATRA vetlla per un entorn de treball just, segur i respectuós per a totes les persones. Per aquest motiu, compleix amb el que es disposa en la legislació per a la igualtat efectiva de dones i homes que resulti d’aplicació (actualment, Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i/o Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març).  He llegit i accepto la política de protecció de dades.

  Informació obligatòria