1. Lloc de Treball:

 • Necessitem: Monitor/a per a Llar de Salut Mental.
 • Entitat: UTE ATRA – ATART Salut Mental Gràcia / Grup ATRA.
 • Horari: De 21h a 8h o de 22h a 9h- de dilluns a diumenge.
  . setmana llarga: dilluns, dimarts, dissabte i diumenge
  . setmana curta: dimecres, dijous i divendres
 • Jornada: 39,06 hores setmanals.
 • Ubicació: Barcelona.
 • Temporalitat: Inici immediat fins a finals setembre.
 • Característiques del servei: La Llar Providència és un servei d’atenció psicosocial de caràcter residencial adreçat a persones amb trastorn mental server i amb risc d’exclusió social. Un equip multidisciplinari de professionals ofereix atenció continuada a les persones residents i suport a les seves famílies. D’aquesta manera adquireixen més autonomia personal i social, augmenten l’autoestima i milloren la qualitat de vida.

2. Titulació: Integració social o altres titulacions relacionades amb l’àmbit social o de la salut.

3. Descripció:

Funcions:

 Atenció directa:

 • Supervisió del temps de lleure dels usuaris poc abans de finalitzar el dia.
 • Supervisió de les tasques prèvies d’anar a dormir: rentar dents, posar pijama…
 • Ajuda en la preparació de l’esmorzar i el dinar.
 • Atenció a les persones usuàries que ho requereixin: escolta activa, suport educatiu, mediació.
 • Entrega de tabac i preparació del tabac del dia següent.
 • Supervisió de dutxes.
 • Garantir una bona higiene de la son.
 • Rondes periòdiques durant la nit per detectar incidències i oferir ajuda a qui ho requereixi.

Tasques administratives:

 • Lectura del ‘Registre Diari’ i ‘Registre de Comunicats’ (documents interns de la llar).
 • Arxivar documentació del dia.
 • Supervisar i preparar la medicació.
 • Sol·licitar al càtering els menús necessaris del dia següent.
 • Gestionar la Caixa de la llar i la Caixa dels diners de butxaca de les persones residents.
 • Preparar assignacions diàries i extres.
 • Fer el seguiment del programa de tractament individual de les persones usuàries assignades.
 • Assistència i participació a les reunions d’equip (horari 14:30h a 16:30h).

Requisits:

 • Titulació en Integració social o altres titulacions relacionades amb l’àmbit social o de la salut.
 • Formació en Salut Mental.
 • Experiència en Salut Mental.
 • Experiència en programació i dinamització d’activitats de lleure.
 • Competències requerides:
 • Planificació i organització.
 • Treball en equip i cooperació.
 • Iniciativa, empatia i habilitat socials.
 • Facilitat pel maneig de grups.
 • Compromís amb l’organització.

 

Salari: 1.509€ brut/mensuals (39,06h/setmana) x 12 pagues + plus festiu.

Grup ATRA vetlla per un entorn de treball just, segur i respectuós per a totes les persones. Per aquest motiu, compleix amb el que es disposa en la legislació per a la igualtat efectiva de dones i homes que resulti d’aplicació (actualment, Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i/o Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març).  He llegit i accepto la política de protecció de dades.

  Informació obligatòria