1. Lloc de Treball:

 • Necessitem: Monitor/a Llar Salut Mental
 • Entitat: ATRA Clínic / Grup ATRA..
 • Horari: Setmana llarga 1 (dilluns, divendres, dissabte i diumenge). Setmana curta 2 (dimarts, dimecres i dijous). Setmana 3 i 4 llarga: Horaris de 20:00 h a 8:00 h el cap de setmana i festius i la resta de dies de 21 h a 8 h o de 22 h a 9 h.
 • Jornada: Jornada completa. Torn nit.
 • Ubicació: Vilanova i la Geltrú.
 • Temporalitat: Incorporació immediata / Substitució IT.
 • Característiques del servei: La Llar Residència Pàdua és un servei d’atenció psicosocial de caràcter residencial adreçat a persones amb trastorn mental server i amb risc d’exclusió social. Un equip multidisciplinari de professionals ofereix atenció continuada a les persones residents i suport a les seves famílies; contribuint a que adquireixin més autonomia personal i social, augmentin la seva autoestima i millorin la seva qualitat de vida.

2. Titulació: Altres titulacions relacionades amb l’àmbit social o de la salut.

3. Descripció:

Funcions:

Atenció directa:

 • Supervisió de les AVDB i de les AVDI de forma individual i grupal (supervisió de dutxes, rentat de dents, espai personal, etc.).
 • Supervisió i control de la presa de medicació.
 • Atenció a les persones usuàries que ho requereixin: escolta activa, suport educatiu, mediació.
 • Maneig i contenció de les persones residents en moments d’inestabilitat.

Tasques administratives:

 • Lectura del “Registre Diari i del “Registre de Comunicats”. Documents interns de la llar.
 • Arxivar la documentació del dia.
 • Fer el seguiment del programa de tractament individual de les persones usuàries assignades.
 • Assistència i participació a les reunions d’equip (horari 14:30 h a 16:30 h).
 • Mantenir el despatx de l’equip net i endreçat i tenir cura dels espais en general.

Requisits:

 • Titulació: Altres titulacions relacionades amb l’àmbit social o de la salut.
 • Formació i experiència en Salut Mental.
 • Es valorarà sensibilitat i formació en perspectiva de gènere.
 • Experiència en programació i dinamització d’activitats de lleure.
 • Es valorà sensibilitat i formació en perspectiva de gènere.
 • Competències requerides:
  • Planificació i organització.
  • Treball en equip i cooperació.
  • Iniciativa, empatia i habilitat socials.
  • Facilitat pel maneig de grups.
  • Compromís amb l’organització.
  • Flexibilitat horària i gestió del canvi.

Salari: 1.585,86 Brut/mensuals x 12 pagues + plus festiu + plus nit

 

Grup ATRA vetlla per un entorn de treball just, segur i respectuós per a totes les persones. Per aquest motiu, compleix amb el que es disposa en la legislació per a la igualtat efectiva de dones i homes que resulti d’aplicació (actualment, Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i/o Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març).  He llegit i accepto la política de protecció de dades.

  Informació obligatòria