1. Lloc de Treball:

 • Necessitem: Monitor/a Llar Salut Mental
 • Entitat: ATRA Clínic / Grup ATRA.
 • Horari: Matí, tarda i cap de setmana.
 • Jornada: Jornada completa. Torn Tarda.
 • Ubicació: Vilanova i la Geltrú.
 • Temporalitat: Suplències d’estiu torn de tarda a partir de juny.
 • Característiques del servei: La Llar Residència Pàdua és un servei d’atenció psicosocial de caràcter residencial adreçat a persones amb trastorn mental server i amb risc d’exclusió social. Un equip multidisciplinari de professionals ofereix atenció continuada a les persones residents i suport a les seves famílies; contribuint a que adquireixin més autonomia personal i social, augmentin la seva autoestima i millorin la seva qualitat de vida.

2. Titulació: Altres titulacions relacionades amb l’àmbit social o de la salut.

3. Descripció:

Funcions:

Atenció directa:

 • Supervisió de les AVDB i de les AVDI de forma individual i grupal (dutxes, rentat de dents, espai personal, etc.).
 • Supervisió i control de la presa de medicació.
 • Atenció a les persones usuàries que ho requereixin: escolta activa, suport educatiu, mediació.
 • Maneig i contenció de les persones residents en moments d’inestabilitat.

Tasques administratives:

 • Lectura del “Registre Diari i del “Registre de Comunicats”. Documents interns de la llar.
 • Arxivar la documentació del dia.
 • Fer el seguiment del programa de tractament individual de les persones usuàries assignades.
 • Assistència i participació a les reunions d’equip (horari 14:30 h a 16:30 h).
 • Mantenir el despatx de l’equip net i endreçat i tenir cura dels espais en general.

Requisits:

 • Titulacions: Altres titulacions relacionades amb l’àmbit social o de la salut.
 • Formació i experiència en Salut Mental
 • Es valorarà sensibilitat i formació en perspectiva de gènere.
 • Experiència en programació i dinamització d’activitats de lleure.
 • Competències requerides:
  • Planificació i organització.
  • Treball en equip i cooperació.
  • Iniciativa, empatia i habilitat socials.
  • Facilitat pel maneig de grups.
  • Compromís amb l’organització.
  • Flexibilitat horària i gestió del canvi.

Salari: 1.585,18 Brut/mensuals x 12 pagues + plus festiu

 

Grup ATRA vetlla per un entorn de treball just, segur i respectuós per a totes les persones. Per aquest motiu, compleix amb el que es disposa en la legislació per a la igualtat efectiva de dones i homes que resulti d’aplicació (actualment, Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i/o Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març).  He llegit i accepto la política de protecció de dades.

  Informació obligatòria