1. Lloc de Treball:

 • Necessitem: Monitor/a comunitat terapèutica la Coma
 • Entitat: ATRA Associació / Grup ATRA.
 • Horari: Torn de nit comprés entre les 21:00h i les 9:00h (variable).
 • Jornada: Jornada completa
 • Ubicació: Monistrol de Montserrat.
 • Temporalitat: Incorporació immediata. Juny-Octubre.
 • Característiques del servei: La C.T. La Coma forma part de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències de la Generalitat de Catalunya, és un centre residencial per al tractament de les drogodependències i altres addiccions, la durada del programa és de 6 a 9 mesos i els principals objectius són ajudar les persones a recuperar-se de la seva addicció i a adquirir una autonomia personal i competència social que els permeti la integració social posterior. L’equip està format per professionals de la psicologia, la medicina, el treball social, l’educació social  i per monitors/es.

2. Titulació: Titulacions relacionades amb l’àmbit social o de la salut.

3. Descripció:

Funcions:

 • Intervenció educativa amb les persones residents.
 • Dinamització d’activitats i grups educatius.
 • Coordinació amb la resta de l’equip.
 • Tenir cura dels espais comuns de l’equip.
 • Vetllar pels usuaris i les usuàries mentre dormen. Fer complir als usuaris horaris de descans i de llevar-se.

Requisits:

 • Titulacions relacionades amb l’àmbit social o de la salut.
 • Formació en Salut Mental.
 • Experiència en Salut Mental.
 • Es valorà sensibilitat i formació en perspectiva de gènere.
 • Experiència en programació i dinamització d’activitats de lleure.
 • Competències requerides:
  • Planificació i organització.
  • Treball en equip i cooperació.
  • Iniciativa, empatia i habilitat socials.
  • Facilitat pel maneig de grups.
  • Compromís amb l’organització.
  • Flexibilitat horària i gestió del canvi.

 

Salari: 1.585,45 € Brut/mensuals x 12 pagues + plus festiu.

 

Grup ATRA vetlla per un entorn de treball just, segur i respectuós per a totes les persones. Per aquest motiu, compleix amb el que es disposa en la legislació per a la igualtat efectiva de dones i homes que resulti d’aplicació (actualment, Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i/o Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març).  He llegit i accepto la política de protecció de dades.

  Informació obligatòria