1. Lloc de Feina:
  • Necessitem: Monitor/a
  • Entitat: ATART / Grup ATRA.
  • Horari: Corretorns (matí-tarda-nit)
  • Ubicació: Comunitat Terapèutica Can Serra (Cabanelles), Alt Empordà.
  • Jornada: jornada completa
  • Temporalitat: Suplència baixa IT.
  • Característiques del servei: La C.T. Can Serra forma part de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències de la Generalitat de Catalunya, és un centre residencial per al tractament de les drogodependències i altres addiccions. La durada del programa és de 6 a 9 mesos i els principals objectius són ajudar les persones a recuperar-se de la seva addicció i a adquirir una autonomia personal i competència social que els permeti la integració social posterior. L’equip està format per professionals de la psicologia, la medicina, el treball social, l’educació social i per monitors/es.

   

  1. Titulació: titulacions relacionades amb l’àmbit social.

   

  1. Descripció:

  Funcions:

  • Dinamitzar activitats grupals (prelaboral, activitats de cohesió i de lleure).
  • Atenció a familiars via telefònica.
  • Realització de grups educatius.
  • Supervisar la comptabilitat de les despeses personals de les persones usuàries.
  • Seguiment dels Programes de Tractament Individual (PTI) de les persones usuàries.
  • Assistència i participació a les reunions d’equip (dilluns matí).
  • Supervisió i control de la presa de medicació.
  • Realització de les compres del centre.
  • Trasllat de persones usuàries si és necessari.

   

  Requisits:

  • Experiència: Imprescindible experiència, com a mínim d’un any. Es valorarà l’experiència en el treball amb persones addictes o amb patologia dual.
  • Es valorà sensibilitat i formació en perspectiva de gènere.
  • Competències: Domini del català i del castellà. Capacitat de planificació i organització, de treball en equip, d’iniciativa, maduresa i autocontrol emocional, capacitat de posar límits, posicionar-se i parlar en públic. Compromís amb l’organització, flexibilitat i gestió del canvi i aprenentatge i utilització de coneixements.
  • Residència: Cal que la persona candidata resideixi, o estigui disposada a traslladar-se a la zona on es troba el centre (Alt Empordà, Gironès).
  • Vehicle propi.

   

  Salari: 1.625,51€ bruts/mensuals x 12 pagues + plus festiu.

  1. Contacte:

   

  Persones interessades enviar CV a: Laura Boada

  Correu electrònic: dir.canserra@grupatra.org

   

   

  Grup ATRA vetlla per un entorn de treball just, segur i respectuós per a totes les persones. Per aquest motiu, compleix amb el que es disposa en la legislació per a la igualtat efectiva de dones i homes que resulti d’aplicació (actualment, Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i/o Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març).

     He llegit i accepto la política de protecció de dades.

  Informació obligatòria