1. Lloc de treball:
 • Necessitem: Monitor/a
 • Entitat: ATART / Grup ATRA.
 • Ubicació: Comunitat Terapèutica Can Prat (Mata-Porqueres), Pla de l’Estany.
 • Jornada: jornada completa.
 • Horari:
 • S1: Dimarts (10h – 14:30h), Dimecres (21:45h – 8:15h), Dijous (21:45h – 8:15h), Diumenge (21:45h – 8:15h)
 • S2: Dilluns (21:45h – 8:15h), Dimarts (21:45h – 8:15h), Divendres (21:45h – 8:15h), Dissabte (21:45h – 8:15h).
 • S3: Dimarts (10h – 14:30h), Dimecres (21:45h – 8:15h), Dijous (21:45h – 8:15h), Diumenge (21:45h – 8:15h)
 • S4: Dilluns (21:45h – 8:15h), Dimarts (21:45h – 8:15h), Divendres (21:45h – 8:15h), Dissabte (21:45h – 8:15h).
 • Temporalitat: Incorporació immediata. Interinitat
 • Característiques del servei: La C.T. Can Prat forma part de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències de la Generalitat de Catalunya, és un centre residencial per al tractament de les drogodependències i altres addiccions, la durada del programa és de 6 a 9 mesos i els principals objectius són ajudar les persones a recuperar-se de la seva addicció i a adquirir una autonomia personal i competència social que els permeti la integració social posterior. L’equip està format per professionals de la psicologia, la medicina, el treball social, l’educació social i per monitors/es.

 

 1. Titulació: Altres titulacions relacionades amb l’àmbit social o de la salut.

 

 1. Descripció:

Funcions:

 • Dinamitzar activitats grupals (pre-laboral, activitats de cohesió i de lleure)
 • Atenció a familiars via telefònica.
 • Realització de grups educatius
 • Seguiment dels Programes de Tractament Individual (PTI) dels usuaris.
 • Assistència i participació a les reunions d’equip (dimarts matí)
 • Supervisió i control de la presa de medicació.
 • Realització de tasques
 • Supervisió del temps de lleure de les persones usuàries al final de la jornada.
 • Atenció a les persones usuàries que ho requereixin (escolta activa, suport educatiu, mediació).
 • Arxivar la documentació del dia.
 • Fer les rondes durant la nit per a comprovar que totes les persones usuàries estan als seus respectius dormitoris.
 • Organització de la documentació per a l’endemà.
 • Mantenir el despatx de l’equip net i endreçat.

 

Requisits:

 • Titulació: Altres titulacions relacionades amb l’àmbit social o de la salut.
 • Experiència: Imprescindible experiència almenys un any. Es valorarà l’experiència en el treball amb persones addictes o amb patologia dual.
 • Es valorà sensibilitat i formació en perspectiva de gènere.
 • Competències: Domini del català i del castellà. Capacitat de planificació i organització, de treball en equip, d’iniciativa, maduresa i autocontrol emocional, capacitat de posar límits i posicionar-se. Compromís amb l’organització, flexibilitat i gestió del canvi i aprenentatge i utilització de coneixements.
 • Residència: Cal que la persona candidata resideixi, o estigui disposada a traslladar-se a la zona on es troba el centre (Pla de l’Estany, Gironès).
 • Vehicle propi.

 

Salari: 1.625,51€ bruts/mensuals x 12 pagues + plus festiu+ plus nit

 

 1. Contacte:

 

Persones interessades enviar CV a: Sara Servando

Correu electrònic: coord.canprat@grupatra.org

 

Grup ATRA vetlla per un entorn de treball just, segur i respectuós per a totes les persones. Per aquest motiu, compleix amb el que es disposa en la legislació per a la igualtat efectiva de dones i homes que resulti d’aplicació (actualment, Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i/o Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març).

 

 

 



  He llegit i accepto la política de protecció de dades.

  Informació obligatòria