1. Lloc de treball:
 • Necessitem: Monitor/a
 • Entitat: ATART / Grup ATRA.
 • Ubicació: Comunitat Terapèutica Can Prat (Mata-Porqueres), Pla de l’Estany.
 • Jornada: 31 h/setmanals.
 • Horari:

S1: Dimarts (9:30h a 16h), Dijous (9:30h a 16:30h) i Divendres (15h a 22h)

S2: Dimarts (9:30h a 16h), Dijous (9:30h a 16:30h), Divendres (8h a 15h) i Dissabte (8h a 22h).

S3: Dimarts (9:30h a 16h), Dijous (9:30h a 16:30h), Divendres (15h a 22h) i Dissabte (8h a 22h).

S4: Dimarts (9:30h a 16h), Dijous (9:30h a 16:30h), Divendres (15h a 21:30h) i Dissabte (8h a 22h).

 • Temporalitat: Incorporació immediat
 • Característiques del servei: La C.T. Can Prat forma part de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències de la Generalitat de Catalunya, és un centre residencial per al tractament de les drogodependències i altres addiccions, la durada del programa és de 6 a 9 mesos i els principals objectius són ajudar les persones a recuperar-se de la seva addicció i a adquirir una autonomia personal i competència social que els permeti la integració social posterior. L’equip està format per professionals de la psicologia, la medicina, el treball social, l’educació social i per monitors/es.

 

 1. Titulació: Altres titulacions relacionades amb l’àmbit social o de la salut.

 

     3.Descripció:

Funcions:

 • Dinamitzar activitats grupals (pre-laboral, activitats de cohesió i de lleure)
 • Atenció a familiars via telefònica.
 • Realització de grups educatius
 • Seguiment dels Programes de Tractament Individual (PTI) dels usuaris.
 • Assistència i participació a les reunions d’equip (dimarts matí)
 • Supervisió i control de la presa de medicació.
 • Supervisió de la gestió econòmica de les persones residents.
 • Supervisió del temps de lleure de les persones usuàries
 • Atenció a les persones usuàries que ho requereixin (escolta activa, suport educatiu, mediació).
 • Arxivar la documentació del dia.
 •  

Requisits:

 • Titulació: Titulacions relacionades amb l’àmbit social o de la salut.
 • Experiència: Imprescindible experiència almenys un any. Es valorarà l’experiència en el treball amb persones addictes o amb patologia dual.
 • Formació especifica en prevenció i en perspectiva de gènere.
 • Competències: Domini del català i del castellà. Capacitat de planificació i organització, de treball en equip, d’iniciativa, maduresa i autocontrol emocional, capacitat de posar límits i posicionar-se. Compromís amb l’organització, flexibilitat i gestió del canvi i aprenentatge i utilització de coneixements.
 • Residència: Cal que la persona candidata resideixi, o estigui disposada a traslladar-se a la zona on es troba el centre (Pla de l’Estany, Gironès).
 • Vehicle propi.

 

Salari: 1290,08€ Brut x 12 pagues + plus festiu

 

Grup ATRA vetlla per un entorn de treball just, segur i respectuós per a totes les persones. Per aquest motiu, compleix amb el que es disposa en la legislació per a la igualtat efectiva de dones i homes que resulti d’aplicació (actualment, Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i/o Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març).

 

 

   He llegit i accepto la política de protecció de dades.

  Informació obligatòria