1. Lloc de Treball:

 • Necessitem: Mestre/a taller per cobrir una vacant de 14 hores al Servei Prelaboral.
 • Entitat: Salut Mental Gràcia / Grup ATRA.
 • Horari: dimecres i dijous matí i dimecres tarda.
 • Jornada: Parcial de 14h/ setmanals.
 • Ubicació: Barcelona (Barri de Gràcia).
 • Temporalitat: Contracte temporal, amb opció de continuïtat. Incorporació l’1/02/2022
 • Característiques del servei: El Servei Prelaboral Salut Mental Gràcia és un servei social orientat a habilitar i capacitar persones amb trastorn mental perquè puguin iniciar un itinerari d’inserció sociolaboral que els permeti integrar-se en un lloc de treball.

2. Titulació:

 • Estudis o formació complementària en el àmbit de l’acció social

3. Descripció:

Funcions:

 • Dur a terme la programació, organització, dinamització i avaluació de tallers pràctics i creatius ( per. ex., enquadernació artesanal, reciclatge tèxtil, espai creatiu, reparació de bicicletes, reparacions de petits aparells,..). Es valorarà positivament formació i competències en horticultura i fusteria  i en d’altres tallers no esmentats  que es poguessin dur a terme al servei).
 • Atenció individualitzada i suport continuat a les persones participants en relació amb el taller i activitats proposades i les dificultats sorgides en el procés d’aprenentatge.
 • Participació en l’elaboració, el seguiment i l’avaluació del Programa de Rehabilitació Individual per a la Inserció Laboral (PRIIL).
 • Valoració funcional i de competències socials i laborals per a la incorporació a un lloc de treball de les persones ateses.
 • Elaboració dels registres i de les memòries dels tallers i activitats assignades i dels registres de seguiment i l’evolució de les persones participants.
 • Coordinació amb altres professionals del servei.
 • Acompanyament a la persona atesa en el procés de rehabilitació, capacitació i inserció laboral, dins i fora del centre.
 • Coordinació amb entitats o serveis externs

Perfil / requisits:

 • Titulació requerida: Estudis o formació complementària en el àmbit de l’acció social
 • Formació i competències en algun dels tallers descrits a l’oferta
 • (Formació i experiència en salut mental i/o discapacitats o d’altres col·lectius vulnerables.
 • Es valorà sensibilitat i formació en perspectiva de gènere
 • Domini del Català i Castellà parlat i escrit. Es valoren coneixement d’altres llengües.
 • Competències requerides:
  • Iniciativa, planificació i organització de l’activitat grupal, l’atenció directa i indirecta.
  • Capacitat de treball en equip i cooperació.
  • Persona dinàmica, activa, amb autoconfiança i empatia.
  • Capacitat de sensibilitzar respecte al col·lectiu de les persones amb trastorn mental.
  • Capacitat d’empatia i d’establir de relació d’ajuda.
  • Compromís amb l’organització.

Salari:  568,31€ bruts x 12 pagues a jornada de 14 hores

4. Contacte: