1. Lloc de Treball:

 • Necessitem: Professional de la integració social per donar suport a la vida autònoma a persones amb problemàtica social derivada del trastorn mental i també de la violència masclista.
 • Entitat: ATRA Associació / Grup ATRA.
 • Horari: de dilluns a divendres de matí o de tarda, segons les necessitats del projecte.
 • Ubicació: El Prat de Llobregat
 • Jornada: 20 h/setmanals.
 • Temporalitat: Contracte d’obra i servei fins el 31 de desembre del 2022 amb possibilitats d’ampliació en el temps. Incorporació immediata.
 • Característiques del servei: El programa ACTUA i els subprogrames ACTUA JOVE i ACTUA DONA, emmarcats en el mateix, són programes de suport a la vida autònoma per a persones amb problemàtica social derivada de la salut mental. Donen suport al domicili i a l’entorn comunitari. Incorporen la participació al programa d’un voluntariat inclusiu.

2. Titulació: Integració Social.

3. Descripció:

Funcions:

 • Acollida de les persones usuàries derivades al servei.
 • Elaboració del PAI conjuntament amb la persona usuària (Pla d’atenció individual) i seguiment del mateix.
 • Acompanyaments comunitaris.
 • Establir els contactes, coordinacions i derivacions necessàries a la xarxa comunitària.
 • Conducció de dinàmiques de grup.
 • Atenció a les famílies.
 • Supervisió i acompanyament en l’organització de les activitats de la vida diària.

Requisits:

 • Titulació requerida: Integració social.
 • Formació i experiència en salut mental i perspectiva de gènere.
 • Es valorarà formació en violència masclista.
 • Competències requerides:
  • Iniciativa, planificació i organització de la intervenció i de l’atenció directa i indirecta.
  • Capacitat de treball en equip i cooperació.
  • Persona dinàmica, activa, amb autoconfiança i empatia.
  • Capacitat de sensibilitzar respecte al col·lectiu de les persones amb TMS i violència.
  • Capacitat d’empatia i d’establir una relació d’ajuda.
  • Compromís amb l’organització.

Salari: 894,83€ Bruts x 12 pagues.

 

Grup ATRA vetlla per un entorn de treball just, segur i respectuós per a totes les persones. Per aquest motiu, compleix amb el que es disposa en la legislació per a la igualtat efectiva de dones i homes que resulti d’aplicació (actualment, Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i/o Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març).  He llegit i accepto la política de protecció de dades.

  Informació obligatòria