1. Lloc de treball:
 • Necessitem Un/a integrador/a social per cobrir una baixa al Servei d’Atenció a Persones Sense Llar i l’habitatge d’Inclusió Social de Vilanova i La Geltrú.
 • Entitat: ATRA Associació / Grup ATRA.
  • Horari: de dilluns a divendres en horari de tarda. I cobertura de guàrdia telefònica.
 • Jornada: jornada completa
 • Ubicació: Vilanova i la Geltrú
 • Temporalitat: Contracte d’interinatge pel període de suplència d’un mes aproximadament. Incorporació immediata.
 • Característiques del servei: Es tracta d’un servei que atenen a persones sense llar, caracteritzats en la intervenció a carrer i en un servei d’Habitatge d’Inclusió social per al mateix col·lectiu al municipi de Vilanova i La Geltrú.

L’objectiu és aconseguir la seva inclusió social amb la màxima autonomia.

 1. Titulació: Tècnic superior en Integració Social
 1. Descripció:

Funcions:

 • Atenció directa del Servei d’Atenció a Persones sense llar (Medi Obert i Habitatge d’Inclusió Social).
 • Detecció i primera valoració de les persones en situació de sense llar del municipi en medi obert (carrer i infrahabitatges).
 • Suport a l’educador/a social en la intervenció educativa del quotidià en l’habitatge d’inclusió social (Orientació, suport individual, acompanyament, dinamització familiar i dels espais d’intervenció grupal)
 • Responsable de l’orientació i suport en la cura de l’alimentació i de la higiene personal.
 • Donar suport, informació i assessorament a les persones ateses dirigida a la integració social i a l’adquisició d’una millora en la qualitat de vida en funció de les necessitats de la intervenció (inserció laboral, recerca d’habitatges…).
 • Fer acompanyaments als serveis de cobertura de necessitats bàsiques (berenars, àpats, bugaderia, dutxa, etc.); i als serveis socials, de salut i d’inserció (EBAS, CAPs, CAS, CSMA, CAP, etc.).
 • Fer seguiment de les persones usuàries ingressades en serveis de salut: hospital, sociosanitaris, UPD, etc…
 • Prevenir i intervenir en els conflictes comunitaris que pot produir la convivència veïnal de les persones ateses, sensibilitzant a la comunitat sobre la situació de sensellarisme.
 • Coordinació dels casos amb serveis socials i amb els diferents serveis per la cobertura de necessitats bàsiques, de salut, recursos d’inserció social, laboral i d’habitatge, entre altres.
 • Recollir d’informació de les persones ateses i de la tasca diària realitzada (registre de les fitxes de les persones detectades, registre d’intervencions…).

Requisits:

 • Titulació requerida: Tècnic superior en Integració Social indispensable. Es valora positivament disposar de titulacions relacionades amb l’àmbit i altres col·lectius en risc d’exclusió social com el sanitari, la mediació comunitària,…
 • Formació i experiència de dos anys en atenció a persones sense llar (o en el seu defecte, en serveis residencials de dones que han patit o pateixen violències masclistes; en salut mental; en addiccions o en persones migrades).
 • Es valorà sensibilitat i formació en perspectiva de gènere.
 • Domini del Català i Castellà parlat i escrit. Es valoren coneixement d’altres llengües (àrab, rus, romanès, anglès, francès..)..
 • Disposar de permís de conducció B.
 • Es prioritzaran la proximitat i coneixença del municipi de Vilanova i La Geltrú.
 • Competències requerides:
  • Iniciativa, planificació i organització de la intervenció i de l’atenció directa i indirecta.
  • Capacitat de treball en equip i cooperació.
  • Persona dinàmica, activa, amb autoconfiança.
  • Flexibilitat i gestió del canvi.
  • Capacitat de sensibilitzar respecte al col·lectiu de les persones sense llar i/o en situació d’exclusió residencial.
  • Capacitat d’empatia i d’establir relació d’ajuda.
  • Compromís amb l’organització.

 

Salari 1854,25€ bruts mensuals x 12 pagues Més el plus de guàrdies: 246€

 

Grup ATRA vetlla per un entorn de treball just, segur i respectuós per a totes les persones. Per aquest motiu, compleix amb el que es disposa en la legislació per a la igualtat efectiva de dones i homes que resulti d’aplicació (actualment, Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i/o Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març).  He llegit i accepto la política de protecció de dades.

  Informació obligatòria