1. Lloc de Treball:

 • Necessitem: Infermer/a
 • Entiat: ATART / Grup ATRA.
 • Horari: De dilluns a divendres.
 • Jornada: jornada completa.
 • Ubicació: Comunitat Terapèutica Can Serra (Cabanelles, Alt Empordà) i Comunitat Terapèutica Can Prat (Porqueres, Pla de l’Estany).
 • Temporalitat: :Les C.T. Can Prat i Can Serra formen part de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències de la Generalitat de Catalunya, i són centres residencials per al tractament de les drogodependències i altres addiccions. La durada del programa és de 6 a 9 mesos i els seus principals objectius són ajudar les persones a recuperar-se de la seva addicció i a adquirir una autonomia personal i competència social que els permeti la integració social posterior. L’equip està format per professionals de la psicologia, la medicina, el treball social, l’educació social i per monitors/es.

2. Titulació: Grau d’Infermeria.

3. Descripció:

Funcions:

 • Realització de les cures, atenció a persones amb malaltia crònica.
 • Gestió de la medicació (realitzar els canvis de medicació prescrits pel metge o la metgessa, supervisar que els blísters de medicació estiguin correctes, gestió de MTD,…).
 • Coordinació amb el metge o la metgessa del centre (filtratge de les consultes de les persones usuàries en temes de salut, per a decidir si els ha de visitar el metge o la metgessa, programació de noves visites mèdiques externes (especialistes), seguiment i gestió de visites mèdiques concertades per les persones usuàries abans de l’ingrés).
 • Coordinació amb la farmàcia (informar de canvis de medicació, gestionar la renovació de receptes electròniques, portar i recollir els blísters de medicació, fer les compres corresponents a farmàcia,…).
 • Supervisió de l’administració de la medicació.
 • Supervisió dels aspectes sanitaris del centre (dietes, manipulació d’aliments, hàbits sanitaris, salubritat, etc.).
 • Manteniment de l’ordre en els documents relacionats amb la salut (visites mèdiques, RE,..) per tal de facilitar-ne l’accés per part de l’equip.
 • Gestió de l’estoc de medicació (ordre, caducitat, etc.).
 • Mantenir-se informat/ada i informar sobre l’evolució i comportament de les persones residents.
 • Disseny i execució del programa d’Educació per a la Salut.

Requisits:

 • Titulació: Grau d’infermeria i estar col·legiat/ada. Es valorarà titulació específica en Addiccions i Drogodependències.
 • Experiència: Es valorarà l’experiència en el treball amb persones addictes o amb patologia dual.
 • Es valorarà sensibilitat i formació en perspectiva de gènere.
 • Competències: Domini del Català i del Castellà. Capacitat de planificació i organització, de treball en equip, d’iniciativa, maduresa i autocontrol emocional, capacitat de posar límits, posicionar-se i de maneig de grups.
 • Residència: Cal que la persona candidata resideixi o estigui disposada a traslladar-se a la zona on es troba el centre (Pla de l’Estany, Gironès o Baixa Garrotxa).

 

Salari: 2.400€ Brut/mensuals x 12 pagues.

 

Grup ATRA vetlla per un entorn de treball just, segur i respectuós per a totes les persones. Per aquest motiu, compleix amb el que es disposa en la legislació per a la igualtat efectiva de dones i homes que resulti d’aplicació (actualment, Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i/o Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març).  He llegit i accepto la política de protecció de dades.

  Informació obligatòria