1. Lloc de Treball:

 • Necessitem: Infermer/a amb coneixements i experiència en salut mental i addiccions per a treballar a l’SPAI – Servei Integral per a les Conductes Addictives del Prat de Llobregat.
 • Entitat: ATRA | Grup ATRA.
 • Horari: Torns de matí i de tarda de dilluns a divendres.
 • Jornada: 35h/setmana
 • Temporalitat: Contracte indefinit
 • Ubicació: El Prat de Llobregat
 • Incorporació: Immediata
 • Característiques del servei: Recurs educatiu i terapèutic per a la prevenció, l’atenció i el tractament de la conducta addictiva i per a la reducció de riscos en les persones afectades pel consum de drogues.

2. Titulació: Infermeria (abstenir-se persones amb d’altres titulacions)

3. Descripció:

Funcions:

 • Intervenció en medi obert amb persones sense llar i altres casuístiques.
 • Intervenció amb les persones usuàries del Programa Calor i Cafè.
 • Intervenció en Pis d’Inclusió Social per a persones sense llar.
 • Responsable de les intervencions sanitàries: cures, proves ràpides d’VIH i VHC, etc.
 • Organització i realització de tallers grupals d’Educació per la Salut amb persones usuàries.
 • Responsable del Programa de prevenció i actuació en cas de sobredosi.
 • Acompanyaments de les persones usuàries a les visites mèdiques, si s’escau.
 • Seguiment de les persones usuàries ingressades en serveis de salut: sociosanitaris, UPD, etc…
 • Coordinacions amb els serveis de salut (CSMA, ABS’s, CUAP, CAS, hospitals, etc.) per tal de garantir la adient cobertura sanitària de les persones ateses en funció de les seves necessitats.

Requisits:

 • Titulació requerida: Indispensable Titulació en Infermeria
 • Formació i experiència en salut mental i addiccions
 • Formació específica en prevenció i en perspectiva de gènere.
 • Formació i experiència en intervenció en Salut mental.
 • Experiència en serveis comunitaris.
 • Competències requerides:
  • Iniciativa, planificació i organització
  • Treball en equip i cooperació
  • Autoconfiança
  • Autocontrol
  • Empatia
  • Compromís amb l’organització
  • Flexibilitat i gestió del canvi
  • Aprenentatge i utilització de coneixements

Salari: 1.906,68€ bruts x 12 pagues a jornada complerta

 

Grup ATRA vetlla per un entorn de treball just, segur i respectuós per a totes les persones. Per aquest motiu, compleix amb el que es disposa en la legislació per a la igualtat efectiva de dones i homes que resulti d’aplicació (actualment, Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i/o Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març).  He llegit i accepto la política de protecció de dades.

  Informació obligatòria