1. Lloc de Feina:

 

 • Necessitem: Educador/a Social
 • Entitat: ATART / Grup ATRA.
 • Horari: Torn Tarda
 • Ubicació: Comunitat Terapèutica Can Serra (Cabanelles), Alt Empordà.
 • Jornada: jornada completa.
 • Temporalitat: Contracte temporal de 3 mesos. Incorporació immediata.
 • Característiques del servei: La C.T. Can Serra forma part de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències de la Generalitat de Catalunya, és un centre residencial per al tractament de les drogodependències i altres addiccions. La durada del programa és de 6 a 9 mesos i els principals objectius són ajudar les persones a recuperar-se de la seva addicció i a adquirir una autonomia personal i competència social que els permeti la integració social posterior. L’equip està format per professionals de la psicologia, la medicina, el treball social, l’educació social i per monitors/es.

 

 1. Titulació: Titulació de llicenciatura o grau en Educació Social o altres titulacions universitàries relacionades amb l’àmbit social o de la salut.

 

 1. Descripció:

Funcions:

 • Dinamitzar activitats grupals (prelaboral, activitats de cohesió i de lleure).
 • Atenció a familiars via telefònica.
 • Realització de grups psicoeducatius.
 • Supervisar la comptabilitat de les despeses personals de les persones usuàries.
 • Seguiment dels Programes de Tractament Individual (PTI) de les persones usuàries.
 • Assistència i participació a les reunions d’equip (dilluns matí).
 • Supervisió i control de la presa de medicació.
 • Realització de les compres del centre.
 • Trasllat de persones usuàries si és necessari.

 

Requisits:

 • Titulació: Titulació en educació social o altres titulacions universitàries relacionades amb l’àmbit social.
 • Experiència: Imprescindible experiència, com a mínim d’un any. Es valorarà l’experiència en el treball amb persones addictes o amb patologia dual.
 • Es valorà sensibilitat i formació en perspectiva de gènere.
 • Competències: Domini del català i del castellà. Capacitat de planificació i organització, de treball en equip, d’iniciativa, maduresa i autocontrol emocional, capacitat de posar límits, posicionar-se i parlar en públic. Compromís amb l’organització, flexibilitat i gestió del canvi i aprenentatge i utilització de coneixements.
 • Residència: Cal que la persona candidata resideixi, o estigui disposada a traslladar-se a la zona on es troba el centre (Alt Empordà, Gironès).
 • Vehicle propi.

Salari: 2004,55€ bruts/mensuals x 12 pagues + plus festiu.

 

 1. Contacte:

Persones interessades enviar CV a: Annabel Recio

Correu electrònic: dir.canserra@grupatra.org

 

Grup ATRA vetlla per un entorn de treball just, segur i respectuós per a totes les persones. Per aquest motiu, compleix amb el que es disposa en la legislació per a la igualtat efectiva de dones i homes que resulti d’aplicació (actualment, Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i/o Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març).