1. Lloc de treball:
 • Necessitem: Director/a per a Llar Residència de Salut Mental
 • Entitat: UTE SALUT MENTAL
 • Horari: De dilluns a divendres
 • Jornada: Jornada completa
 • Ubicació: Barri de Gràcia
 • Temporalitat: Indefinit
 • Característiques del serveis: La Llar Residència Providència és un servei d’atenció psicosocial de caràcter residencial adreçat a persones amb trastorn mental server i amb risc d’exclusió social. Un equip multidisciplinari de professionals ofereix atenció continuada a les persones residents i suport a les seves famílies; contribuint a que adquireixin més autonomia personal i social, augmentin la seva autoestima i millorin la seva qualitat de vida.

 

 1. Titulació: Professional titulat en psicologia, preferentment en psicologia clínica.

 

 1. Descripció:

Funcions:

 • Gestió de l’organització interna del servei: equip professional, infraestructura, horaris i activitats.
 • Responsable tècnic/a de tots els programes que s’ofereixen al servei.
 • Responsable de la correcta aplicació i millora continua del programa d’intervenció.
 • Coordinació de l’equip de professionals del servei.
 • Gestió dels processos de canvi en relació als recursos humans i vetllar per l’adequada distribució de les responsabilitats i/o càrregues de treball.
 • Elaboració i actualització dels documents: registres d’activitat del servei, expedients, memòries, entre altres.
 • Coordinació amb els recursos i serveis comunitaris.
 • Participació amb grups de treball, xarxes i plataformes locals, autonòmiques i estatals.
 • Representació externa del servei
 • Col•laboració en estudis i investigacions directament relacionades amb el servei.

 

Requisits:

 • Titulació: Professional titulat en psicologia, preferentment en psicologia clínica.
 • Experiència en Salut Mental comunitària
 • Experiència en tasques de gestió i direcció.
 • Es valorà sensibilitat i formació en perspectiva de gènere
 • Competències requerides:
 • Planificació i organització.
 • Treball en equip i cooperació.
 • Iniciativa, empatia i habilitats socials.
 • Facilitat pel maneig de grups.
 • Compromís amb l’organització.
 • Flexibilitat horària i gestió del canvi.

 

Salari   31.372,56 € bruts/any

 

 1. Contacte:

Persones interessades enviar CV a rrhh2@grupatra.org

 

Grup ATRA vetlla per un entorn de treball just, segur i respectuós per a totes les persones. Per aquest motiu, compleix amb el que es disposa en la legislació per a la igualtat efectiva de dones i homes que resulti d’aplicació (actualment, Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i/o Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març).

 

 

 

   He llegit i accepto la política de protecció de dades.

  Informació obligatòria