1. Lloc de treball:

   

  • Necessitem: Tallerista d’Informàtica per cobrir una vacant de 3 hores setmanals al Club Social Salut Mental Gràcia.
  • Entitat: Salut Mental Gràcia / Grup ATRA.
  • Horari: dimarts i dijous de 17:30h-19h (amb possibilitat de modificació d’horari segons disponibilitat dels ordinadors)
  • Ubicació: Barcelona (Barri de Gràcia).
  • Temporalitat: mínim 3 mesos
  • Característiques del servei: El Club Social Salut Mental Gràciaés un servei social especialitzat en inclusió comunitària dirigit a persones majors d’edat amb trastorn mental. Els seus objectius són els de fomentar els vincles afectius i la relació amb l’entorn, l’ocupació significativa del temps lliure, així com oferir eines a les persones usuàries per adquirir habilitats i competències personals.

   

  1. Titulació: Cicle formatiu Grau Superior amb coneixement de l’ús de les noves tecnologies (PC i Smartphones)

   

  1. Descripció:

   

  Funcions:

  • Preparació de tallers i del material
  • Gestió de les valoracions dels participants
  • Dinamització de les sessions setmanals amb les persones participants

   

  Requisits:

  • Experiència en la dinamització de sessions d’informàtica amb persones amb trastorn mental greu.
  • Formació i competències en informàtica i noves tecnologies.
  • Ser autònom/a
  • Domini del Català i Castellà parlat i escrit.
  • Es valorà sensibilitat i formació en perspectiva de gènere.

   

  1. Contacte:

   

  Persones interessades enviar CV a: Lidia Blanch

  Correu electrònic:  coord.cs@smgracia.org

   

   

 

 

 

Grup ATRA vetlla per un entorn de treball just, segur i respectuós per a totes les persones. Per aquest motiu, compleix amb el que es disposa en la legislació per a la igualtat efectiva de dones i homes que resulti d’aplicació (actualment, Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i/o Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març).  He llegit i accepto la política de protecció de dades.

  Informació obligatòria