SOAF - Servei d'Orientació i Acompanyament a les Famílies

El SOAF és un servei gratuït d’orientació i acompanyament integral a les famílies. Pretén millorar i reforçar les seves capacitats i habilitats educatives, relacionals i socialitzadores, facilitant així el benestar individual i familiar. Oferim un espai on parlar amb calma i confiança de les relacions familiars, amb acompanyament de professionals, que t’ajudaran a trobar orientació i respostes a les incerteses de la criança i les relacions dins de la família.

El SOAF està enfocat des d’una perspectiva preventiva, per tal de detectar i reforçar les capacitats i fortaleses de les famílies i així afavorir relacions familiars saludables i enfortir les habilitats parentals i marentals. Disposem de serveis adreçats a famílies amb infants o joves a càrrec, a professionals i a la comunitat en general.

Per a les famílies:

  • Servei d’orientació i assessorament familiar sobre qüestions relacionades amb l’educació.
  • Servei d’acompanyament terapèutic familiar, que ofereix suport especialitzat quan hi ha una problemàtica específica.
  • Grup de Famílies, un espai de trobada mensual per a pares i mares en situació de vulnerabilitat relacional i socioeducativa i/o que tenen curiositat per comprendre millor el que implica la seva figura en l’educació dels fills i les filles.
  • Activitats formatives per a famílies sobre temes relacionats amb la criança saludable dels infants, adolescents i joves.

 Per a professionals:

  • Tallers formatius per a professionals de l’àmbit educatiu, sanitari, social i de lleure.
  • Servei d’assessorament i suport a professionals que treballen amb infants, adolescents i les seves famílies.

Per a la comunitat:

  • Activitats de participació comunitària.
  • Trobades comunitàries amb l’objectiu de fomentar les relacions intrafamiliars i intergeneracionals i trencar la soledat i l’aïllament no desitjats.

 

Informació i contacte