Servei d'Habitatges d'Inclusió Social de Sitges

El Servei d’Habitatges d’Inclusió Social de Sitges està format per 2 pisos destinats a famílies en situació d’exclusió residencial. Les persones residents són ateses des dels serveis socials bàsics i requereixen d’un suport socioeducatiu i d’una atenció integral per garantir la seva inserció sociolaboral i assolir la plena autonomia personal i social.

Els pisos d’inclusió social són recursos d’allotjament temporal per a famílies que necessiten un espai d’acompanyament, per tal de desenvolupar les seves capacitats i habilitats. Suposen també un entorn acollidor que permet a les famílies establir una dinàmica de criança, cura i estima dins el nucli familiar.

Els objectius d’aquest servei són promoure l’autonomia i la inclusió social de les persones residents, establir una relació d’ajuda que permeti a la persona assolir una inserció laboral, social i comunitària, proporcionar eines per desenvolupar les capacitats i habilitats de la persona, i adquirir recursos i competències de relació personal per a la convivència, la vida familiar i la participació comunitària.