Servei de Proximitat

És un servei adreçat a millorar les condicions de vida de les persones en situació de sensellar i/o d’infrahabitatge, així com altres casuístiques associades. Ofereix ─al Prat de Llobregat i a través de l’Equip de Proximitat de l’SPAI─ atenció en el medi obert, amb intervencions a la via pública o al domicili on es trobin les persones ateses.

Un dels principals objectius del Servei de Proximitat és arribar a aquells casos d’especial complexitat i amb alta vulnerabilitat social, que requereixen d’una atenció continuada i de proximitat i que per si mateixos no son capaços de vincular-se als serveis socials i/o sanitaris que requereix la seva problemàtica concreta.

Aquest servei està dirigit per un equip de professionals interdisciplinari i especialitzat, que realitza una primera valoració allà on es troba la persona, mitjançant l’establiment del vincle educatiu i el tractament assertiu comunitari. Col·laborant molt coordinadament amb els serveis socials, s’elabora un pla de treball amb la persona, d’acord a les seves necessitats, capacitats i preferències per tal de procurar la seva reinserció, tractament i allotjament.

A més, l’Equip de Proximitat gestiona “Cal PEP: Pis d’Evolució Personal”, un servei d’habitatge per a persones sense llar, ubicat en un espai contigu a l’SPAI i que té capacitat per allotjar fins a 9 persones.