Servei d’Atenció a les Persones Sense Llar de Sitges

El Servei d’Atenció a les Persones Sense Llar de Sitges té l’objectiu de promoure la detecció i l’atenció precoç de persones en situació de sense llar, així com informar i sensibilitzar la ciutadania sobre aquesta realitat.

Cercem apropar-nos al medi on es troben les persones en situació de carrer, infrahabitatge o habitatge inestable, per tal de proporcionar eines i un acompanyament òptim en la seva millora personal i social. Promovem la vinculació als serveis socials i de salut per la seva cura personal, garantim l’assessorament i l’orientació laboral, acompanyem als recursos especialitzats i comunitaris, i donem suport en la recerca d’allotjament.

Aquest servei d’atenció especialitzada i integrada es duu a terme conjuntament amb els serveis socials de Sitges, treballant en col·laboració per tal de facilitar la inclusió social de les persones ateses, acompanyant processos de millora laboral, personal i habitacional amb l’objectiu de sortir de la vida al carrer.