Servei d’Atenció a les Persones Sense Llar de Vilanova i la Geltrú

El Servei d’Atenció a les Persones Sense Llar constitueix un servei especialitzat al municipi per atendre a les persones sense llar −sense  sostre,  infrahabitatge, habitatge inestable i altres casuístiques–, de forma integral i integrada en els serveis socials municipals, i de manera molt coordinada amb Acció Social de Vilanova i la Geltrú.

És un servei adreçat a millorar les condicions de vida de les persones que viuen al carrer. Fonamentalment, d’aquells casos d’especial complexitat i amb alta vulnerabilitat social, que requereixen d’una atenció continuada i de proximitat i que per si mateixos no són capaços de vincular-se als serveis socials i/o sanitaris que requereix la seva problemàtica concreta.

S’ofereix atenció en el propi medi on es troben les persones ateses –via pública o estructures i allotjaments temporals–, a través de l’Equip de Medi Obert, orientada a la detecció de casos, la vinculació als recursos, l’adherència a un pla de millora personal i l’acompanyament en el procés d’inclusió social i comunitària positiu. Alhora, es compta amb un Habitatge d’Inclusió Social amb suport socioeducatiu, on les persones que mostren capacitats per esdevenir autònomes poden realitzar el seu procés d’inclusió social acompanyades, sota una estructura de pis compartit.

Els serveis principals del Servei d’Atenció a les Persones Sense Llar són:

  • Detecció i observatori de persones sense llar i en situació d’infrahabitatge.
  • Atenció i seguiment dels plans de treball amb les persones sense llar.
  • Trasllat de persones i embalums.
  • Seguiment de casos al domicili.
  • Mediació comunitària per conflictes amb persones sense llar.
  • Col·laboració en les actuacions i els plans d’emergència municipals duts a terme a la via pública o en infrahabitatges.
  • Servei d’Habitatge d’Inclusió Social.