Recurs Urbà de Reinserció i Tractament Ègara

És un servei de continuïtat orientat a facilitar i promoure la inserció i total integració social de les persones amb problemes de drogodependències i/o amb conductes addictives de llarga durada que, després de passar per un període de deshabituació, presenten dificultats i necessiten continuar el seu procés terapèutic a través d’un recurs urbà de règim residencial.

Constitueix un pas més de l’ampli procés de tractament de la conducta addictiva, formant part del conjunt d’intervencions terapèutiques que s’emmarquen en l’etapa de reinserció social, a fi de consolidar l’autonomia de les persones residents, així com proveir-los amb estratègies d’autogestió, de relació i d’integració sociolaboral.

Els objectius del servei són:

  • Desenvolupar conductes alternatives al consum, que augmentin la qualitat de vida i reforcin l’abstinència.
  • Exercitar la participació social.
  • Aprendre a valorar el treball i la formació com a eines d’integració.
  • Fomentar l’autoestima i l’autogestió.
  • Assolir actituds positives en l’ús del lleure.
  • Progressar i consolidar el procés terapèutic de canvi personal.

El Recurs Urbà de Reinserció i Tractament Ègara, situat a Terrassa, pertany a la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències de la Generalitat de Catalunya i forma part de la Coordinadora de Comunitats Terapèutiques, Pisos de Reinserció i Centres de Dia per a Drogodependents de Catalunya.

Pots descarregar aquí la Carta de Serveis del recurs.