Programa de Suport a la Vida Autònoma (PSVA-SAVA)

El Programa de Suport a la Vida Autònoma (PSVA-SAVA) és un programa de reinserció, dirigit a persones amb conducta addictiva que tenen dificultats en la seva inclusió social. Es tracta d’un programa personalitzat, amb tutories individuals i sessions en grup, adaptades a la situació personal de la persona usuària, que ofereix també suport a les famílies i a l’entorn d’aquestes persones. La intervenció es realitza en diversos espais de forma presencial i/o telefònica, i inclou atenció a domicili.

El programa consta d’un conjunt d’activitats de suport i acompanyament, que tenen com a objectiu reforçar l’autonomia i la responsabilitat de la persona beneficiària per tal d’aconseguir el manteniment d’un estil de vida saludable i una plena integració a la societat. Un equip de professionals de l’àmbit de la intervenció social conduïm el programa.

El programa funciona amb mòduls diferenciats, segons les necessitats de cada persona:

  • Grup d’autoajuda.
  • Grup d’habilitats socials.
  • Tutories de suport a la vida autònoma, per a la gestió domèstica i del temps lliure.

Les principals línies que treballem són:

  • Suport a la recerca de formació i treball.
  • Aprenentatge de la gestió econòmica i domèstica.
  • Foment de la participació en activitats de temps lliure.
  • Millora dels vincles familiars.
  • Entrenament per establir relacions socials.

 

Amb el suport de

logo ajuntament Barcelona