Projecte Encuny

El Projecte Encuny està destinat a persones i/o famílies en situació de sense llar que a la sortida dels Habitatges d’Inclusió Social de Barcelona requereixen d’un habitatge de continuïtat amb suport social de menor intensitat i de llarga durada, orientat a facilitar la culminació de la inserció sociolaboral i comunitària per tal d’assolir la plena autonomia.

Amb aquest habitatge de protecció de l’IMHAB (Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona), en cessió d’ús a ATRA Associació, es cerca oferir una alternativa d’habitatge per donar sortida a persones i/o famílies que disposen de recursos econòmics o immobiliaris suficients però que requereixen de suport per assolir la plena autonomia; o bé, a persones i/o famílies que tot i disposar de plena autonomia no compten amb recursos necessaris per accedir a un habitatge propi, però tenen potencial d’augmentar-los amb suport social.

D’aquesta manera, s’incideix en un col·lectiu que havent aprofitat la seva estada a recursos residencials d’inclusió, a la seva finalització es veu abocat novament a una situació d’exclusió residencial –tornant a la realitat prèvia d’on partien o accedint a allotjaments precaris– o a allargar els processos en serveis que no estan pensats per a la llarga durada, col·lapsant els recursos i mantenint alts nivells de presència i suport educatiu que van en contra de la pròpia autonomia de la persona en el seu procés de millora i d’inclusió social.

 

Amb el suport de

logo ajuntament Barcelona