Programa Local de Prevenció de les Addiccions

El Programa Local de Prevenció de Drogues de Vilanova i La Geltrú és un pla que té l’objectiu de donar una resposta integral davant el fenomen del consum de drogues a la comarca. Oferim serveis dirigits a la sensibilització, l’orientació i l’assessorament sobre el consum de drogues i altres conductes addictives. Està segmentat en 3 eixos d’acció: prevenció i educació, prevenció i oci, i prevenció i comunitat.

El setembre de 2016 vam inaugurar el “Projecte WhatsApp”. WhatsApp és una eina de comunicació molt habitual entre la població jove, i davant l’augment de consultes arribades a través d’aquest canal es va decidir oferir aquest servei ràpid, directe i anònim.

 

Informació i contacte