Programa "Let's Chat!"

“Let’s Chat!” és un programa de prevenció que ofereix serveis d’atenció, orientació i assessorament sobre el consum de drogues, l’ús de pantalles i altres comportaments de risc. És gratuït i està dirigit a joves i adolescents del territori de Barcelona, amb edats compreses entre els 12 i els 25 anys, i també a les seves famílies.

Disposem de tres tipus de serveis: un servei d’assessoria per a adolescents i joves, un servei d’assessorament i suport familiar, i un servei d’assistència a joves a través de WhatsApp. El WhatsApp és un canal de comunicació habitual entre les persones  joves, que permet apropar-se a aquest col·lectiu i atendre els seus dubtes i demandes de manera ràpida i confidencial.

“Let’s Chat!” compta amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, i pretén, des d’un enfoc  comunitari, ser un programa proper a les persones joves i a les seves famílies pel que fa a la prevenció, detecció i atenció en matèria de drogues o altres conductes potencialment addictives com l’ús de videojocs, d’internet o de xarxes socials.

Informació i contacte

Material "Let's Chat!"