Programa "Let's Chat!"

“Let’s Chat!” és un programa de prevenció que ofereix serveis d’atenció, orientació i assessorament sobre el consum de drogues, l’ús de pantalles i altres comportaments de risc. És gratuït i està dirigit a joves i adolescents  amb edats compreses entre els 12 i els 30 anys, i també a les seves famílies.

Disposem de tres tipus de serveis d’acompanyament: un servei d’assessoria per a adolescents i joves, un servei d’assessorament i suport familiar, i un servei d’assistència virtual a joves i famílies a través de WhatsApp o de videoconferència. El WhatsApp és un canal de comunicació habitual entre les persones  joves, que permet apropar-se a aquest col·lectiu i atendre els seus dubtes i demandes de manera ràpida i confidencial.

A més, “Let’s Chat!” disposa d’una àmplia oferta d’activitats preventives gratuïtes −en format digital o presencial− adaptades a les necessitats de les persones (joves, familiars o professionals) i de la realitat canviant en la que vivim:

  • Càpsules preventives per a joves i per a famílies: Oferim tallers preventius orientats a informar sobre els riscos i els plaers derivats de l’ús d’eines digitals i del consum de substàncies, que tenen com a objectiu fomentar-ne l’ús responsable i despertar l’actitud crítica.
  • Observatori: Recollim dades sobre els consums de les persones joves i creem espais de debat i reflexió crítica a peu de carrer, perquè  puguin compartir experiències i neguits sobre l’ús de pantalles i de drogues.
  • Acció Jove: Fomentem la participació i implicació de les persones joves en el disseny i el desenvolupament de les activitats preventives del programa a través del voluntariat.
  • Activitats formatives per a professionals: Oferim formació especialitzada adreçada a professionals que treballen amb joves i adolescents.

“Let’s Chat!” compta amb el suport de la Subdirecció General de Drogodependències, del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, de l’Ajuntament de Barcelona i de DipSalut, i pretén, des d’un enfoc  comunitari, ser un programa proper a les persones joves i a les seves famílies pel que fa a la prevenció, detecció i atenció en matèria de drogues o altres conductes potencialment addictives com l’ús de videojocs, d’internet o de xarxes socials.

Informació i contacte

A Barcelona:

A Girona: