Programa "Let's Chat!"

“Let’s Chat!” és un programa de prevenció que ofereix serveis d’atenció, orientació i assessorament sobre el consum de drogues, l’ús de pantalles i altres comportaments de risc. És gratuït i està dirigit a joves i adolescents  amb edats compreses entre els 12 i els 30 anys, i també a les seves famílies.

Disposem de tres tipus de serveis d’acompanyament: un servei d’assessoria per a adolescents i joves, un servei d’assessorament i suport familiar, i un servei d’assistència virtual a joves i famílies a través de WhatsApp o de videoconferència. El WhatsApp és un canal de comunicació habitual entre les persones  joves, que permet apropar-se a aquest col·lectiu i atendre els seus dubtes i demandes de manera ràpida i confidencial.

A més, “Let’s Chat!” disposa d’una àmplia oferta d’activitats preventives gratuïtes −en format digital o presencial− adaptades a les necessitats de les persones (joves, familiars o professionals) i de la realitat canviant en la que vivim:

  • Càpsules preventives per a joves i per a famílies: Tallers preventius orientats a informar sobre els riscos i els plaers derivats de l’ús d’eines digitals i del consum de substàncies, que tenen com a objectiu fomentar-ne l’ús responsable i despertar l’actitud crítica.
  • Grups de debat per a joves: Espais de debat i reflexió on les persones joves poden compartir coneixements, experiències i neguits sobre l’ús de pantalles i de drogues.
  • Activitats formatives per a joves i per a professionals: Formació especialitzada per a joves orientada a fomentar la seva participació i implicació en el disseny i la realització de les activitats preventives del programa. Activitats formatives per a professionals de l’entorn dels i les joves sobre l’ús problemàtic d’eines digitals i de drogues.

“Let’s Chat!” compta amb el suport de la Subdirecció General de Drogodependències i del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, i pretén, des d’un enfoc  comunitari, ser un programa proper a les persones joves i a les seves famílies pel que fa a la prevenció, detecció i atenció en matèria de drogues o altres conductes potencialment addictives com l’ús de videojocs, d’internet o de xarxes socials.

Informació i contacte