Programa d’Educació Afectiva i Sexual, de Prevenció de la Violència Masclista i d’Assessoria Afectivosexual

Aquest programa té com a prioritat l’atenció i l’acompanyament a joves i adolescents en el seu procés de creixement, per tal d’afavorir la vivència d’unes relacions afectives positives i responsables. Es treballa a nivell grupal, individual i comunitari.

Realitzem tallers sobre sexualitat i afectivitat i de prevenció de la violència masclista, tallers sobre bullying i ciberbullying o tallers sobre salut emocional. Tots ells poden anar dirigits població jove i a les seves famílies. Des del programa també s’ofereix formació i suport a professionals de l’àmbit educatiu, lúdic o social que treballen i conviuen amb joves i adolescents. 

 

Informació i contacte