Programa d’Educació Afectiva i Sexual, de Prevenció de la Violència Masclista i d’Assessoria Afectivosexual

Aquest programa té com a prioritat l’atenció i l’acompanyament als joves en el seu procés de creixement, per tal d’afavorir la vivència d’unes relacions afectives positives i responsables. Està dirigit a joves d’edats entre els 12 i els 20 anys, i es treballa a nivell grupal, individual i comunitari.

Realitzem tallers sobre sexualitat i afectivitat i de prevenció de la violència masclista, tallers sobre bullying i ciberbullying o tallers sobre tecnoaddiccions. Tots ells poden anar dirigits a la població escolar així com a pares, mares, tutors i tutores, o a professionals de l’educació.

 

Informació i contacte